Przedstawiamy opracowany przez FUNDACJĘ FIDEES Poradnik Seniora - Część Pierwszą.

 

Obraz przedstawia - Śluby lwowskie Jana Kazimierza

 Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski święto obchodzone w Kościele katolickim w Polsce w dniu 3 maja.

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych.

 

20 lutego 2019 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność".
Dyskutowano na temat spraw seniorów i bieżących problemów Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

 

W dniu 11 września 2018 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność".
Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów wraz z członkami Rady wzięli udział a Posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej.

Komisja Polityki Senioralnej, obradująca pod przewodnictwem poseł Małgorzaty Zwiercan (WiS), przewodniczącej Komisji, rozpatrzyła:
– informację Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje;
– informację Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.