Stanowisko Rady KS E i R NSZZ „Solidarność”

w sprawie obrony wartości chrześcijańskich i praw obywatelskich w Polsce

z dnia 25 września 2019 r.

 

            Wydarzenia z ostatnich miesięcy zapowiadają nadchodzenie nowego pogaństwa zagrażającego fundamentom życia społecznego w naszym kraju. W Polsce ujawniła się chrystofobia, której elementami są prowokacyjne i obsceniczne seanse na ulicach polskich miast, zwane „paradami równości” prowadzone głównie przez grupę opłacanych „manifestantów” przenoszące się ze swoimi seansami nienawiści do kolejnych miast, profanujących święte dla większości Polaków obrzędy i wizerunki. Odbieramy te ataki jako perfidne narzędzie walki z nauczaniem Kościoła i chrześcijańskim dziedzictwem stanowiącym fundament polskiej tożsamości narodowej. Te ciągłe ekscesy antychrześcijańskie łączone są z atakami na rodzinę złożoną z mężczyzny i kobiety, z propagowaniem nieograniczonej aborcji i poglądów o rzekomej płci kulturowej i żądaniem wychowania do seksu dzieci wbrew ich rodzicom. Tzw. „marsze równości” nie bronią praw obywatelskich „osób LBGT+”, bo za tego typu skłonności osób dorosłych kodeks karny w Polsce kar nie przewiduje.

             W takim kontekście słowa ks. abpa Marka Jędraszewskiego o „zagrożeniu serc i umysłów tęczową zarazą” odbiły się głośnym echem i spowodowały bezprzykładną napaść środowisk homoseksualnych i liberalno - lewicowych na Niego, ale również na Kościół katolicki i podstawowe wartości ogromnej większości: wiarę, patriotyzm, rodzinę, tradycję. Członkowie Rady KS E i R NSZZ „Solidarność” wyrażają podziękowanie Księdzu Arcybiskupowi za jednoznaczne opowiedzenie się po stronie wartości chrześcijańskich, tradycyjnej rodziny i patriotyzmu.

        Jako członkowie Związku, który zawsze stał na straży praw pracowniczych i obywatelskich stanowczo protestujemy przeciwko dyskryminowaniu ludzi wierzących w zakładach pracy, cenzury wypowiedzi, szykanowaniu i zastraszaniu w miejscu pracy tych, którzy odmawiają propagowania lub sprzeciwiają się nieuznawanej przez nich ideologii. Nie możemy milczeć, gdy obywatele przywiązani do wiary katolickiej, do tradycji i będący polskimi patriotami dla których Bóg, Honor i Ojczyzna ma fundamentalne znaczenie – byli traktowani jak mniejszość we własnym kraju.

         My Seniorzy „Solidarności” zrzeszeni w KS E i R wiernie wypełniający dziedzictwo chrześcijańskiej tradycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”- stanowczo potępiamy taki stan rzeczy i oczekujemy zdecydowanych decyzji prawnych właściwych organów państwowych, zapewnienia wszystkim obywatelom poczucia godności i bezpieczeństwa.

 

Grotniki, 25 IX 2019 r.                                                                                                                 

SEKRETARZ RADY

                                                                                                                   Teresa Bubel