W dniu dzisiejszym 30 września 2019 roku zmarł Kornel Morawiecki, fizyk, nauczyciel akademicki, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji. Ojciec premiera Mateusza Morawieckiego miał 78 lat.
Kornel Morawiecki był legendą "Solidarności", wieloletnim działaczem opozycji antykomunistycznej, jednym z przywódców strajków z sierpnia 1980 roku.
W 1979 roku związał się z drugoobiegowym "Biuletynem Dolnośląskim". W sierpniu 1980 roku organizowali strajki we Wrocławiu. Został aresztowany i osądzony za przygotowanie odezwy do żołnierzy radzieckich stacjonujących w Polsce.
We wrześniu tego samego roku uczestniczył w budowaniu regionalnych struktur "Solidarności".
Uniknął internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Od tamtej pory zaangażował się w działalność podziemną. W nocy z 13 na 14 grudnia ukazał się pierwszy numer drugoobiegowego pisma "Z dnia na dzień". Wydawał także prasę regionalnej "Solidarności".
Na przełomie maja i czerwca 1982 roku Kornel Morawiecki powołał organizację "Solidarność Walcząca". Jak wskazano w jej manifeście, podstawowymi założeniami była "walka o odzyskanie niepodległości i budowa Rzeczpospolitej Solidarnej", odrzucano ugodę z władzą oraz deklarowano "walkę podjazdową na wszystkich poziomach i różnymi metodami".
9 listopada 1987 roku we Wrocławiu Kornel Morawiecki został zatrzymany przez SB. Przetransportowano go do Warszawy i osadzono w areszcie na Rakowieckiej.
30 kwietnia 1988 roku Kornel Morawiecki wyjechał do Włoch, ale podczas próby powrotu do kraju został deportowany do Wiednia. Do Polski udało mu się powrócić po koniec sierpnia 1988 roku.
W 1990 roku i 2015 roku Kornel Morawiecki chciał wystartować w wyborach prezydenckich, nie zebrał jednak wymaganych stu tysięcy podpisów. Udało mu się to w międzyczasie - przed wyborami w 2010 roku. W I turze zajął 10. - ostatnie - miejsce, otrzymując 0,13 procenta głosów. W drugiej turze ogłosił poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego.

W 2015 roku uzyskał mandat poselski, startując z listy partii Kukiz'15 i wkrótce, jako najstarszy z posłów, został marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji.


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

PRZEZ MIŁOSIERDZIE BOŻE NIECH ODPOCZYWA W POKOJU.

 

 

W drugim dniu posiedzenia Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" planowane było spotkanie z Panią Bożeną Borys-Szopą Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu, że Pani Minister w trybie pilnym musiała udać się do Zabrza, na spotkanie z Radą Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów przybył Pan Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W związku z ograniczeniem czasowym Pana Ministra w dyskusji zabrali głos: Kolega Stanisław Alot, Koleżanka Teresa Bubel oraz Koleżanka Urszula Kostuch.

W dniu 25 września 2019 roku w Grotnikach koło Łodzi rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność".
W pierwszym dniu obrad dokonano uzupełnienia składu Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. W głosowaniu tajnym wybrano na Członka Prezydium Rady Kolegę Andrzeja Imielskiego Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego.

W kolejnym punkcie posiedzenia dyskutowano o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, na temat bieżących działań Związku "Solidarność" i polityce rządu Zjednoczonej Prawicy wobec środowiska emerytów i rencistów oraz o propozycjach wyborczych KW PiS.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów po burzliwej dyskusji przyjęto Stanowisko w sprawie obrony wartości chrześcijańskich i praw obywatelskich w Polsce.

 

Stanowisko Rady KS E i R NSZZ „Solidarność”

w sprawie obrony wartości chrześcijańskich i praw obywatelskich w Polsce

z dnia 25 września 2019 r.

 

            Wydarzenia z ostatnich miesięcy zapowiadają nadchodzenie nowego pogaństwa zagrażającego fundamentom życia społecznego w naszym kraju. W Polsce ujawniła się chrystofobia, której elementami są prowokacyjne i obsceniczne seanse na ulicach polskich miast, zwane „paradami równości” prowadzone głównie przez grupę opłacanych „manifestantów” przenoszące się ze swoimi seansami nienawiści do kolejnych miast, profanujących święte dla większości Polaków obrzędy i wizerunki. Odbieramy te ataki jako perfidne narzędzie walki z nauczaniem Kościoła i chrześcijańskim dziedzictwem stanowiącym fundament polskiej tożsamości narodowej. Te ciągłe ekscesy antychrześcijańskie łączone są z atakami na rodzinę złożoną z mężczyzny i kobiety, z propagowaniem nieograniczonej aborcji i poglądów o rzekomej płci kulturowej i żądaniem wychowania do seksu dzieci wbrew ich rodzicom. Tzw. „marsze równości” nie bronią praw obywatelskich „osób LBGT+”, bo za tego typu skłonności osób dorosłych kodeks karny w Polsce kar nie przewiduje.

             W takim kontekście słowa ks. abpa Marka Jędraszewskiego o „zagrożeniu serc i umysłów tęczową zarazą” odbiły się głośnym echem i spowodowały bezprzykładną napaść środowisk homoseksualnych i liberalno - lewicowych na Niego, ale również na Kościół katolicki i podstawowe wartości ogromnej większości: wiarę, patriotyzm, rodzinę, tradycję. Członkowie Rady KS E i R NSZZ „Solidarność” wyrażają podziękowanie Księdzu Arcybiskupowi za jednoznaczne opowiedzenie się po stronie wartości chrześcijańskich, tradycyjnej rodziny i patriotyzmu.

        Jako członkowie Związku, który zawsze stał na straży praw pracowniczych i obywatelskich stanowczo protestujemy przeciwko dyskryminowaniu ludzi wierzących w zakładach pracy, cenzury wypowiedzi, szykanowaniu i zastraszaniu w miejscu pracy tych, którzy odmawiają propagowania lub sprzeciwiają się nieuznawanej przez nich ideologii. Nie możemy milczeć, gdy obywatele przywiązani do wiary katolickiej, do tradycji i będący polskimi patriotami dla których Bóg, Honor i Ojczyzna ma fundamentalne znaczenie – byli traktowani jak mniejszość we własnym kraju.

         My Seniorzy „Solidarności” zrzeszeni w KS E i R wiernie wypełniający dziedzictwo chrześcijańskiej tradycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”- stanowczo potępiamy taki stan rzeczy i oczekujemy zdecydowanych decyzji prawnych właściwych organów państwowych, zapewnienia wszystkim obywatelom poczucia godności i bezpieczeństwa.

 

Grotniki, 25 IX 2019 r.                                                                                                                 

SEKRETARZ RADY

                                                                                                                   Teresa Bubel

 

Przedstawiamy  AKCES PRZYSTĄPIENIA DO STRUKTURY PROBLEMOWEJ , aby wszyscy Emeryci i Renciści  wstępowali w struktury Sekcji Regionalnych.