Ważne dla przyszłych emerytów!!! Emerytury niższe aż o 1200 zł

Aż o 1200 zł brutto mniej wynoszą nowe emerytury w stosunku do wyliczanych na starych zasadach. Nikt nie spodziewał się, że różnice będą tak duże i to już teraz- podaje "Gazeta Wyborcza".

Według danych ZUS emerytura liczona według starych zasad wynosiła w 2012 r. : stara – 2759 zł brutto, nowa – zaledwie 1728 zł brutto. W 2011 r.: stara – 2660 zł brutto, nowa – 1694 zł brutto. W 2013 roku jest stara to 3036 zł brutto, a według zasad nowych - zaledwie 1856 zł brutto. Różnica wynosi prawie 1200 zł. W kolejnych latach emerytury będą jeszcze niższe. Eksperci alarmują, że różnice między nowymi a starymi świadczeniami są zbyt duże i nie będą społecznie akceptowane.

W gorszej sytuacji są kobiety, które mniej zarabiały od mężczyzn i miały przerwy w pracy w związku z wychowywaniem dzieci oraz osoby, które pracowały na umowę o dzieło, ponieważ nie odprowadzają składek emerytalnych. W złej sytuacji będą także pracownicy, którzy często chorowali, bo w tym czasie pracodawca także nie przekazywał składek na świadczenia emerytalne. I jest jeszcze jedna grupa pracowników, którzy będą zagrożeni ubóstwem – przedsiębiorcy. Będą dostawali groszowe emerytury, ponieważ odprowadzają niewielkie składki.

Eksperci sugerują, że należałoby 1 pkt proc. VAT przeznaczać na część socjalną świadczeń, ponieważ system, w którym emerytura zależy wyłącznie od składek, oznacza ubóstwo dla wielu obywateli.