W obradach Kongresu z 31 delegatów udział wzięło 28. Po wszystkich czynnościach proceduralnych przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Ponownie został wybrany Dariusz Kucharski, który będzie pełnił tę funkcję drugą kadencję. Następnie nastąpił wybór członków Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

 

Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów i jej przewodniczącym został Zbigniew Kuźniar.

 

Pod dyskusję poddano bardzo ważne problemy i przyjęto do realizacji, a mianowicie to dialog społeczny z parlamentarzystami oraz z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Ministerstwem Zdrowia.

 

Przykrą konsekwencją organizacyjno - finansową jest wystąpienie ze struktur Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów Sekcji Regionalnych Gdańska i Śląsko-Dąbrowskiego. Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów wystąpiła z pisemną prośbą ażeby w/w sekcje regionalne przystąpiły do konstruktywnych negocjacji i powróciły w szeregi Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.