Uchwala Nr 251/22/2018

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów Rady i Rencistów NSZZ „Solidarność”
w sprawie liczby tur głosowań na członka Prezydium.

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” ustala, że w wyborach członków Prezydium Rady odbędą się trzy tury głosowań.

Łódź, dnia 07.06.2018 rok

Za Radę KS E i R

Sekretarz Rady

Teresa Bubel

 

Uchwala Nr 252/23/2018

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów Rady i Rencistów NSZZ „Solidarność”
w sprawie przekazania w użytkowanie samochodu.

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przekazuje w użytkowanie przewodniczącemu Rady Dariuszowi Kucharskiemu samochód osobowy marki MITSUBISHI Lancer Nr rejestracyjny GMB 72XN. Rada upoważnia przewodniczącego do wszystkich niezbędnych czynności związanych z rejestracją, wymianą tablic, ubezpieczeniem pojazdu oraz innych, gwarantujących prawidłową eksploatację samochodu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łódź, dnia 07.06.2018 rok

Za Radę KS E i R

Sekretarz Rady

Teresa Bubel

 

Uchwala Nr 253/24/2018

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów Rady i Rencistów NSZZ „Solidarność”
w sprawie dokonania zmiany osób uprawnionych do korzystania z rachunku bankowego i zawierania umów z bankiem.

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” upoważnia przewodniczącego Rady - Dariusza Kucharskiego oraz Skarbnika Rady – Wiktora Kubisiaka do podejmowania w imieniu Rady czynności związanych z administrowaniem środkami pieniężnymi Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, znajdującymi się na rachunku bankowym BANKU PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi, takich jak: pobieranie gotówki, zakładanie lokat, podpisywanie umów oraz zmian w karcie podpisów osób uprawnionych do korzystania z rachunku bankowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łódź, dnia 07.06.2018 rok

Za Radę KS E i R

Sekretarz Rady

Teresa Bubel

 

Uchwala Nr 254/25/2018

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów Rady i Rencistów NSZZ „Solidarność”
w sprawie zatrudnienia przewodniczącego Rady.

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” z dniem 01.07.2018 r. zatrudnia pana Dariusza Kucharskiego na stanowisku przewodniczącego Rady, na okres pełnienia tej funkcji w kadencji władz związkowych 2018-2022. Warunki płacowe określa § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a-c Uchwały Nr 5 XIX KZD (zmienionej uchwałą Nr 7 XXI KZD. Do podpisania umowy o zatrudnieniu, w imieniu Rady, Rada upoważnia zastępcę przewodniczącego Jerzego Lachowicza oraz zastępcę przewodniczącego Rady, Henrykę Charchalską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łódź, dnia 07.06.2018 rok

Za Radę KS E i R

Sekretarz Rady

Teresa Bubel

 

Uchwala Nr 255/26/2018

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów Rady i Rencistów NSZZ „Solidarność”
w sprawie podpisania umowy z Komisją Krajową o przekazywaniu środków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego Rady.

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” upoważnia przewodniczącego Rady Dariusza Kucharskiego oraz zastępcę przewodniczącego Rady Jerzego Lachowicza do podpisania z Komisją Krajową umowy o przekazywaniu środków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego Rady.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łódź, dnia 07.06.2018 rok

Za Radę KS E i R

Sekretarz Rady

Teresa Bubel

 

Uchwala Nr 256/27/2018

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów Rady i Rencistów NSZZ „Solidarność”
w sprawie ukonstytuowania się Rady.

W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania na członków Prezydium Rady, Prezydium Rady KS E i R konstytuuje się w następującym składzie:

1. Dariusz Kucharski - Przewodniczący Rady

2. Jerzy Lachowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady

3. Stanisław Alot - Zastępca Przewodniczącego Rady

4. Henryka Charchalska - Zastępca Przewodniczącego Rady

5. Teresa Bubel - Sekretarz Rady

6. Wiktor Kubisiak - Skarbnik Rady

7. Jan Wilczak - Członek

8. Janusz Szczepaniak - Członek

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łódź, dnia 07.06.2018 rok

Za Radę KS E i R

Sekretarz Rady

Teresa Bubel

 

Uchwala Nr 257/28/2018

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów Rady i Rencistów NSZZ „Solidarność”
w sprawie realizacji III etapu projektu „Nasza Solidarność” – nieodpłatnych porad prawnych dla emerytów w ramach rządowego programu ASOS.

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zobowiązująca Przewodniczących Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów do :

  • wskazania wolontariuszy organizujących porady prawne (imię nazwisko mail, telefon kontaktowy) - do 1 lipca2018

  • wskazania prawników, którzy mogą udzielać porad prawnych skoncentrowanych na życiowych problemach seniorów a nie prawie pracy w terminie - do 1 lipca 2018

  • Miejsca lub miejsc udzielania porad prawnych (lokal nie jest finansowany). Porady prawne udzielane w systemie 2 godziny tygodniowo na terenie działania Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów w okresie 1 września – 15 grudnia 2018r. w terminie - do 1 sierpnia 2018

  • Rozpowszechniania informacji na terenie działania Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów o udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych od 1 sierpnia do 30 listopada 2018.

Projekt ulotki do powielenia i rozpowszechniania w przychodniach, klubach seniora oraz innych miejscach, w których mogą gromadzić się seniorzy, umieszczenia na stronach internetowych regionów, urzędów miast w których będą udzielane porady – zostanie przekazany przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów koordynatorom – wolontariuszom.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łódź, dnia 07.06.2018 rok

Za Radę KS E i R

Sekretarz Rady

Teresa Bubel