^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Informacje z kraju.

12 CZERWCA 2014 r. - UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Sąd Najwyższy orzekł wczoraj, że miejsce do spania w kabinie samochodu nie oznacza zapewnienia bezpłatnego noclegu kierowcom w transporcie  międzynarodowym.
Uchwala sędziów podjęta w siedmioosobowym składzie oznacza dla firm przewozowych olbrzymie wydatki na ryczałty noclegowe do kierowców.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

Link: Uchwała Sądu Najwyższego

Megaciężarówki tylko za zezwoleniem

Posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Ministrowie przyjęli także porozumienie polityczne do projektu rozporządzenia ws. mas i wymiarów pojazdów w ruchu międzynarodowym. Megaciężarówki, czyli  pojazdy o długości do 25,25 m i masie do 60 t. nie będą dopuszczane bez zezwolenia w ruchu transgranicznym ze względu na przewidywane duże szkody dla infrastruktury.

Czytaj więcej

ViaTOLL dyskryminuje Polaków.

Zagraniczni kierowcy, którzy jadą naszymi drogami płatnymi bez uiszczania e-myta, są bezkarni, o ile nie zostaną złapani na drodze. Stacjonarny system kontroli, budowany za miliardy , jest wobec nich bezradny.

Więcej na stronie- LINK

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.