^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Spotkanie z Pracodawcą Raben Transport

W dniu 26 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie przedstawicieli  OZ „Solidarność” (Tomasz Michalak – Przewodniczący, Krzysztof Wojciechowski – Zastępca) z Pracodawcą (Paweł Trębicki – Dyrektor Generalny, Magdalena Raźnikiewicz – Specjalista ds. Personalnych, Justyna Tomczak – Kierownik ds. Administracji  Transportu).

Na spotkaniu przedstawiono dane finansowe za rok 2012 oraz I kwartał 2013, których wcześniej nie udostępniono. Wynika z nich, że firma jest nieznacznie na plusie. Oprócz danych finansowych przedstawiono również  informację dotyczącą stanu i struktury zatrudnienia. Poinformowano przedstawicieli „S” , że na chwilę obecną w firmie jest  20 wakatów na stanowisko kierowcy, na które nie zgłaszają się chętni. Za taki stan rzeczy wg. Pracodawcy odpowiedzialni są związkowcy, którzy rozpowszechniają złą opinię o firmie.

 

Jeżeli chodzi o spłaty trzech składników za lata poprzednie: nadgodzin, wyrównania wynagrodzenia za urlop oraz ryczałtów za nocleg – to stanowisko Firmy niezmiennie podtrzymuje brak zasadności spłat za ten okres. Dlatego też w czerwcu przygotowane zostały materiały do wszczęcia postępowań sądowych, na tą chwilę  dla 10 osób.

 

Pracodawca przyznał rację, co do rozliczania bieżących nadgodzin – w formie oddawania czasu wolnego, jednak nie będzie to możliwe do czasu uzupełnienia stanów osobowych. O rozliczeniu finansowym nadgodzin pracodawca nie chciał podjąć jakiejkolwiek  dyskusji, uznając takie rozwiązanie za niemożliwe.

 

Kolejne spotkania są planowane na lipiec.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.