^ TOP BACK

Galeria

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Strona główna

Jedynka - Program 1 Polskiego Radia

Jedynka w drodze - goście Tadeusz Kucharski przewodniczący Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" (strona pracownicza) i Tadeusz Wilk ze ZMPD - Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (strona pracodawców).

 

Słubice 01-07-2021

W czwartek 1 lipca 2021 przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wraz z niemieckimi kolegami z „Faire Mobilitat” prowadzili akcję informacyjną wśród kierowców zawodowych na parkingach od granicy niemieckiej Frankfurt nad Odrą/ Świecko do Świebodzina/Poźrzadło/Mostki. Rozdawane były również ulotki w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim zawierające informacje o prawach kierowców zawodowych. Głównym tematem były kwestie wynagradzania kierowców pracujących poza granicami polski bez znaczenia czy pracodawca jest z Polski czy Niemiec. Każda przepracowana godzina na terenie Niemiec musi wynosić od 1 lipca 9.60 Euro plus dodatki typu diety i ryczałty.

Niemiecki DGB-Beratungsprojekt „Faire Mobilitat” i Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wraz z kolegami ze związków transportowych z Czech, Belgii, Austrii 

i Słowenii bierze udział w projekcie „Droga do przejrzystego i sprawiedliwego wynagradzania oraz poprawy warunków pracy w sektorze transportowym: TransFair” finansowanym przez UE.

https://transfair-project.eu/.

Dziękujemy kolegom z Działu Rozwoju Związku z Regionu Wielkopolska za pomoc i udział 

w naszej akcji oraz wszystkim uczestnikom za udaną współpracę.

Drogie koleżanki i koledzy kierowcy zawodowi!

Drogie koleżanki i koledzy – kierowcy zawodowi!

Protest kierowców zawodowych 26.10.2021 od godz. 6 do 20.

Kierowcy zawodowi mają dość lekceważenia!!!

Rząd chce likwidacji podróży służbowej i tym samym zabrać nam diety i ryczałty nie dając nic w zamian. 

Nie zgadzamy się na dalsze okradanie kierowców z należnych im apanaży.

Nie zgadzamy się na nakładanie bardzo wysokich kar za wykroczenia nie będące bezpośrednią winą kierowcy.

Nie zgadzamy się na karanie wyłącznie kierowców tj. zabieranie kierowcom uprawnień (prawa jazdy) za wykroczenia popełniane wspólnie i w porozumieniu 

z pracodawcom.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw 

w swoim obecnym brzmieniu kwalifikuje się do kosza.

Musimy upomnieć się o nasze prawa w sposób zdecydowany.

Czytaj więcej...

Wynagrodzenie kierowcy od 2 lutego 2022 r. - zmiany

Wynagrodzenie kierowcy od 2 lutego 2022 r. czekają zmiany. Spowodują wzrost kosztów firm transportowych o nawet 100%. Co z dietami i ryczałtem?

Wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego - wzrost kosztów

Jeśli nie zmienią się polskie przepisy, to przewoźników czeka drastyczny wzrost kosztów. To kolejne skutki pakietu mobilności, które firmy odczują już na początku 2022 roku. Eksperci OCRK ... czytaj więcej

Protokół z czwartego posiedzenia Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego w dniu 26 czerwca 2017 r.

W czwartym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego, które odbyło się gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszone osoby według załączonej listy obecności (załącznik nr 1).

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia

2.      Przyjęcie porządku obrad posiedzenia

3.      Przyjęcie protokołu ze spotkania w dniu 29 maja 2017 r.

4.      Informacja na temat pierwszego spotkania Zespołu Roboczego ds. Krajowego Transportu Drogowego

5.      Kontynuacja dyskusji na temat nowego modelu wynagradzania kierowców oraz przestawienie stanowisk Członków Zespołu w zakresie:

Czytaj więcej...

Zagożenia w transporcie drogowym.

NSZZ „Solidarność”  w całej Polsce uczestniczyła w dużej akcji informacyjnej o zagrożeniach jakie niosą zmiany w ustawodawstwie Unijnym dotyczącym transportu drogowego. Wydłużenie czas pracy przy jednoczesnym skróceniu czasu wypoczynku będzie miało katastrofalne skutki   dla bezpieczeństwa wszystkich kierowców, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Związkowcy rozdawali ulotki informacyjne na terminalach kontenerowych w Gdyni i Szczecinie, na parkingach, w super i hiper marketach, na szybach autobusów w relacjach dalekobieżnych i pojazdach TAXI. 

Zdjęcia

6. TransFair

Międzynarodowy projekt pt.: „Droga do przejrzystego i sprawiedliwego wynagradzania oraz poprawy warunków pracy w sektorze transportowym: TransFair” nr VS/2019/0401

Uczciwe wynagrodzenie w międzynarodowym transporcie drogowym i jego egzekwowanie jest jednym z głównych priorytetów europejskich debat na temat równych praw dla pracowników w ruchu w Europie. Z jednej strony nieuczciwe praktyki firm, w tym sztuczne rozwiązania, w międzynarodowym transporcie drogowym, łamiące przepisy dotyczące delegowania, prawa pracownicze, prawa socjalne, a nawet prawa człowieka, zagrażają uczciwej konkurencji, a w szczególności godności pracowników. Z drugiej strony firmy muszą radzić sobie ze złożonymi przepisami dotyczącymi m.in. dostępu do rynku, warunków pracy kierowców i wynagrodzenia transgranicznego. Ponadto właściwe inspektoraty muszą zapewnić egzekwowanie szeregu przepisów zainteresowanym stronom.

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury

 Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na przesłany w dnia 27 lipca przez Ministerstwo Infrastruktury do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność przedstawia następującą ocenę sytuacji. 

Jedną z najważniejszych zmian przedstawionych w projekcie jest zmiana zasad dotyczących wynagradzania kierowców w transporcie krajowym i międzynarodowym. 

Zmiana ta polega na odejściu od koncepcji podróży służbowej utożsamianej z czasem pracy kierowców oraz obowiązkiem wypłacania przez pracodawcę diet i ryczałtów, które nie podlegają składce na FUS oraz nie stanowią podstawy do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje, że zmiany są spowodowane 

z jednej strony orzeczeniem TK z dnia 24 listopada 2016 r. K11/15 oraz wdrożeniem postanowień tzw. Pakietu Mobilności. 

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.