Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 Msza w Kielcach z okazji Święta Pracy. NSZZ "Solidarność" modliła się w intencji pracujących oraz bezrobotnych.

 W środę, 1 maja 2019 roku odbyła się zorganizowana przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego „Solidarności” XIV Pielgrzymka Święta Pracy. O godzinie 11 kościele pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Kielcach odprawiona została z tej okazji msza święta. Świętokrzyska "Solidarność" uczciła Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Uroczystości odbyły się tradycyjnie na skwerze Stefana Żeromskiego i w Sanktuarium Świętego Józefa Robotnika w Kielcach.

 Obchody rozpoczęły się przed tablicą upamiętniającą powstanie "Solidarności", która znajduje się na skwerze Stefana Żeromskiego. Tam przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych złożyli kwiaty. Następnie przejechali do Sanktuarium Świętego Józefa Robotnika w Kielcach, gdzie modlili się w intencji wszystkich pracujących i bezrobotnych oraz ich rodzin. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił Ksiądz Dariusz Gącik, wikariusz generalny diecezji kieleckiej.

 W Eucharystii uczestniczyły poczty sztandarowe, świętokrzyska "Solidarność", przedstawiciele władz miasta, regionu i świętokrzyscy parlamentarzyści.

 Waldemar Bartosz, przewodniczący zarządu regionu świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", przypomniał genezę powstania Święta 1 Maja. - Dokładnie 133 lata temu miały miejsce dość dramatyczne wydarzenia w Chicago. Wtedy tysiące ludzi wyszło na ulice, żeby demonstrować i domagać się ośmiogodzinnego dnia pracy i godziwej zapłaty. Pośród nich byli również Polacy.

 - Dziś możemy mówić z satysfakcją, że doczekaliśmy skrócenie wieku emerytalnego. Oczekiwaliśmy też, że płaca będzie godziwa, przynajmniej ta minimalna i tak się stało. Oczekujemy nadal odpowiedniego funduszu socjalnego, aby ludzie, którzy ciężko pracują mogli odchodzić wcześniej na emeryturę. Chcemy też, żeby osoby, które nadal pracują na umowach śmieciowych były zatrudnione na umowach o pracę - mówił Waldemar Bartosz.

 Senator PiS Krzysztof Słoń stwierdził, że dzisiejsza uroczystość wskazuje na prawdziwy wymiar pracy. - Pracy nie tylko jako źródło utrzymania, ale czegoś co ubogaca i rozwija życie człowieka. Dzisiejsza uroczystość ma wymiar społeczny, pokazujący jak wiele jeszcze w dziedzinie ludzkiej pracy jest do zrobienia, bo to bezrobocie, wyzyskiwanie, nieumiejętne gospodarowanie czasem pracy i odpoczynku. To są problemy współczesnego świata i ludzi pracy, dlatego bardzo ważna jest refleksja również pogłębiona o tą uroczystość związaną z patronem świata pracy, świętym Józefem - powiedział senator Słoń.

 

1 maja, obchodzony jako Święto Pracy, jest też dniem, w którym Kościół czci uroczystość św. Józefa – patrona robotników. To jedno z najnowszych świąt w Kościele katolickim. Ustanowił je w 1955 r. papież Pius XII.

 Papież Pius XII, zwracając się 1 maja 1955 r. do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich, proklamował 1 maja świętem Józefa rzemieślnika. Tym samym nadał religijne znaczenie świeckiemu Świętu Pracy, obchodzonemu od 1890 r.

 Piusowi XII chodziło o podniesienie godności pracy i przedstawienie postaci św. Józefa jako wzoru do naśladowania dla wszystkim pracujących. Odtąd tego dnia Kościół akcentuje szczególną godność i rangę pracy.

 Wielkie znaczenie nadał pracy papież Jan Paweł II w ogłoszonej w 1981 r. encyklice "Laborem exercens". Według niego praca "winna być środkiem utrzymania i pomnażania dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka". Jan Paweł II omówił także uprawnienia pracowników oraz rolę i zadania związków zawodowych.

 Podkreślił, że "praca ludzka stanowi klucz, i to chyba najistotniejszy, klucz, do całej kwestii społecznej, jeżeli staramy się ją widzieć naprawdę pod kątem dobra człowieka". Definiując pojęcie pracy z punktu widzenia teologii Kościoła, zaznaczył, że "człowiek jest podmiotem pracy". Wymienił zagrożenia właściwego porządku wartości, wśród nich „myślenie materialistyczne i ekonomistyczne”. Zwrócił również uwagę na „pierwszeństwo pracy przed kapitałem”.

 Jan Paweł II podkreślił, że dla katolickiej nauki społecznej praca jest istotnym elementem zadanym człowiekowi w celu realizowania samego siebie jako osoby i części społeczeństwa. Według niego człowiek dzięki pracy nie tylko się przeobraża, ale też sam bardziej staje się człowiekiem. Dlatego wśród praw człowieka znalazło się również prawo do pracy.

"W związku z tym siły społeczne, jak i państwo, mają obowiązek stworzenia wszelkich warunków do tego, aby poszczególni ludzie mogli realizować swoje prawo, a także obowiązek pracy. (...) Społeczeństwo, które byłoby tego prawa systematycznie pozbawiane, nie może znaleźć odpowiedniego uzasadnienia etycznego ani też dojść do pokoju społecznego" – napisał Jan Paweł