Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Stanowisko nr 1/2019

 Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

 Regionu Świętokrzyskiego

 z dnia 07 lutego 2019 roku

w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści oraz wniosek o podjęcie kategorycznych działań w celu położenia kresu negatywnym działaniom totalnej opozycji.

 

Kielce, dnia 11 luty 2019

  Stanowisko nr 1/2019

 Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

 Regionu Świętokrzyskiego

 z dnia 07 lutego 2019 roku

 w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści oraz wniosek o podjęcie kategorycznych działań w celu położenia kresu negatywnym działaniom totalnej opozycji.

 

Rada Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego w imieniu całej Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" kategorycznie sprzeciwia się wszelkim aktom terroru, dla których nie ma żadnego usprawiedliwienia. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec agresji i szerzącej się mowie nienawiści w przestrzeni publicznej i przemocy, które nie mieszczą się w standardach demokracji i normach życia publicznego.

 Szerzenie treści jednoznacznie negatywnych, dzielenie Polaków i nienawiść na tle religijnym, czy politycznym oraz tolerowanie wrogości wobec wartości chrześcijańskich prowadzą nieuchronnie do unicestwienia wartości humanistycznych i obyczajowych , co zagraża istnieniu naszego bytu narodowego. Obowiązkiem każdego człowieka jest przeciwstawianie się złu. Brak tolerancji i nienawiść niszczą życie rodzinne i społeczne.

 Zwracamy się z wnioskiem do wszystkich sił politycznych i społecznych w naszym kraju o podjęcie wszelkich starań i działań w zwalczaniu przestępstw motywowanych nienawiścią.

 A mianowicie:

 - egzekwowanie obowiązującego prawa w Polsce.

  • przywrócenie 24- godzinnych sądów.

  • postawienie zarzutów ludziom szkalującym Polskę i jej Rząd na forum publicznym oraz międzynarodowym, bez względu na nacje czy opcje polityczne.

 Wnosimy o przedstawienie naszego stanowiska na najbliższym posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”tak, aby Komisja Krajowa zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości o podjęcie natychmiastowych działań w przedstawionych wyżej sprawach.

 Zwracamy się do najwyższych władz o ustanowienie prawa, które zapewni ochronę i bezpieczeństwo osobom będącym obiektami przemocy słownej i fizycznej oraz doposażenie organów ścigania w narzędzia niezbędne do identyfikacji oraz skutecznego ścigania i karania za takie czyny i postawy. Jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie do podstawy programowej w szkołach lekcji uświadamiających , jakie skutki i zagrożenia wynikają z tego typu zachowań.

 Leży to nam głęboko na sercu jako długoletnim członkom Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” i pragniemy, aby każdy obywatel naszej Ojczyzny mógł czuć się bezpiecznie.

 

Za Radę

 Przewodniczący Regionalnej Sekcji

 Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

 Regionu Świętokrzyskiego

 

Andrzej Imielski