Aktualności

„Pracownicze Plany Kapitałowe”

7 marca 2019 r w siedzibie Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”w Białymstoku odbyło się szkolenie pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe”. Celem szkolenia było przedstawienie uczestnikom podstawowych zasad dotyczących funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym, do jakich podmiotów i od kiedy ma zastosowanie obowiązek ich utworzenia. Podczas szkolenia, które poprowadził radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Paweł Mścichowski omówiono m. in.: Czym są PPK, czyje są środki zgromadzone w PPK, forma zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz rola zakładowej organizacji związkowej.

Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem uprzejmie informujemy, że kolejne odbędą się już w kwietniu br. 
Serdecznie zapraszamy
 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »