Zarząd Regionu

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

L.P.

Nazwisko i Imię

Zakład pracy

1. Andrejuk Amanda IKEA Industry Poland Sp. z o. o. - Oddział Orla
2. Bagiński Wojciech Krajowa Administracja Skarbowa w Białymstoku
3. Bańkowski Artur Inwido Production S.A. Sokółka
4. Borkowski Grzegorz Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku
5. Borkowski Krzysztof Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza
6. Dembicki Dariusz Mazowiecka Spółka Gazownicza - Gazownia Białostocka
7. Formejster Eugeniusz Pfleiderer Grajewo
8.
Grodzki Jerzy PKP Białystok
9. Kiszkiel Waldemar CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok
10. Kowalczyk Zygmunt MPEC Białystok
11. Królik Robert OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku
12.  Ksepka Stanisław Jubilat Białystok
13. Lebieżyński Zbigniew KPKM Białystok
14. Łozowski Maciej OM Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
15. Łupiński Henryk Region Podlaski NSZZ "Solidarność"
16. Myszkowski Paweł Politechnika Białostocka
17. Nazarewicz Tadeusz Zespół Szkół w Siemiatyczach
18. Okuniewska Barbara Browar "Dojlidy" Białystok
19. Rzeszewska Agnieszka OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku
20. Sadokierski Roman Zakłady Maszynowe HAMECH Hajnówka
21. Stachurski Marek PKP Białystok
22. Szmurło Adam SM „Rodzina Kolejowa” Białystok
23. Tokarski Władysław Straż Miejska w Białymstoku
24. Waszczuk Kazimierz Oddział ZR w Wysokiem Mazowieckiem
25. Wielgat Bogdan Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie
26. Woronowicz Ryszard Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku
27. Woszczenko Jarosław SP ZOZ Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
28. Zalewska Katarzyna Fasty S.A. Białystok
29.

Zieliński Tomasz 

DAK-POL Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej

 Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »