Zarząd Regionu

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

L.P.
Nazwisko i Imię
Zakład pracy
1
Bałdowska Krystyna Sokółka Okna i Drzwi S.A.
2 Borkowski Krzysztof Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza
3 Borowski Marek SM "Mickiewicza"
4 Brożek Zbigniew BIAZET SA
5 Czarnomysy Franciszek Instal Białystok S.A.
6 Dembicki Dariusz Mazowiecka Spółka Gazownicza - Gazownia Białostocka
7 Formejster Eugeniusz Pfleiderer Grajewo S.A.
8 Grodzki Jerzy PKP Białystok
9 Kiszkiel Waldemar POLMOS Białystok S.A.
10 Koncewicz Zdzisław Szpital Wojewódzki w Suwałkach
11 Kowalczyk Zygmunt MPEC Białystok
12 Ksepka Stanisław Jubilat Białystok
13 Lebierzyński Zbigniew KPKM Białystok
14 Łukian Tadeusz PFiU BISON-BIAL  S.A. Białystok
15 Łupiński Henryk Region Podlaski NSZZ "Solidarność"
16 Marczuk-Sadowska Amanda IKEA Industry Poland Sp. z o. o. - Oddział Orla
17 Myszkowski Paweł Politechnika Białostocka
18 Nazarewicz Tadeusz Zespół Szkół w Siemiatyczach
19 Okuniewska Barbara Browar "Dojlidy"
20 Osmolski Andrzej Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach
21 Pietruszka Beata MK Oświaty i Wychowania w Białymstoku
22 Rzeszewska Agnieszka MK Oświaty i Wychowania w Białymstoku
23 Sadokierski Roman Zakłady Maszynowe HAMECH Hajnówka
24 Stachurski Marek PKP Białystok
25 Stepanczuk Eugeniusz PGE Zakład Energetyczny Białystok
26 Tokarski Władysław Straż Miejska w Białymstoku
27 Urbańczyk Ryszard MK Oświaty i Wychowania w Białymstoku
28 Waszczuk Kazimierz Oddział ZR w Wysokiem Mazowieckiem
29 Wielgat Bogdan Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie
30 Burzyński Robert Urząd Wojewódzki w Białymstoku
31 Woronowicz Ryszard Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku
32 Woszczenko Jarosław SP ZOZ Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
33 Zalewska Katarzyna ZPB Fasty S.A.
34 Zieliński Tomasz  DAK-POL Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej
 
Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD
 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »