Zarząd Regionu

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

L.P.

Nazwisko i Imię

Zakład pracy

1.        

Bagiński Wojciech

Krajowa Administracja Skarbowa w Białymstoku

2.        

Bańkowski Artur

Inwido Production S.A. Sokółka

3.        

Borkowski Grzegorz

Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku

4.        

Borkowski Krzysztof

Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza

5.        

Dembicki Dariusz

Mazowiecka Spółka Gazownicza - Gazownia Białostocka

6.        

Formejster Eugeniusz

Pfleiderer Grajewo

7.        

Grodzki Jerzy

PKP Białystok

8.        

Kiszkiel Waldemar

CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok

9.        

Koncewicz Zdzisław

Szpital Wojewódzki w Suwałkach

10.    

Kowalczyk Zygmunt

MPEC Białystok

11.    

Królik Robert

OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

12.    

Ksepka Stanisław

Jubilat Białystok

13.    

Lebieżyński Zbigniew

KPKM Białystok

14.    

Łozowski Maciej

OM Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

15.    

Łupiński Henryk

Region Podlaski NSZZ "Solidarność"

16.    

Marczuk-Sadowska Amanda

IKEA Industry Poland Sp. z o. o. - Oddział Orla

17.    

Myszkowski Paweł

Politechnika Białostocka

18.    

Nazarewicz Tadeusz

Zespół Szkół w Siemiatyczach

19.    

Niewińska Anna

„Forte” Białystok

20.    

Okuniewska Barbara

Browar "Dojlidy" Białystok

21.    

Rzeszewska Agnieszka

OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

22.    

Sadokierski Roman

Zakłady Maszynowe HAMECH Hajnówka

23.    

Stachurski Marek

PKP Białystok

24.    

Stepanczuk Eugeniusz

PGE Zakład Energetyczny Białystok

25.    

Szmurło Adam

SM „Rodzina Kolejowa” Białystok

26.    

Tokarski Władysław

Straż Miejska w Białymstoku

27.    

Waszczuk Kazimierz

Oddział ZR w Wysokiem Mazowieckiem

28.    

Wielgat Bogdan

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie

29.    

Woronowicz Ryszard

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku

30.    

Woszczenko Jarosław

SP ZOZ Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

31.    

Zalewska Katarzyna

Fasty S.A. Białystok

32.    

Zieliński Tomasz 

DAK-POL Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej

 Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »