Komisja Rewizyjna

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

L.P.
Nazwisko i Imię
Zakład pracy
1 Gierałtowski Bogdan PKP Białystok
2 Kowalewska Beata Małgorzata Fasty S.A. Białystok
3 Kozłowski Jarosław MPEC Białystok
4 Łapińska Mariola Beata Zakład Linii Kolejowych Białystok
5 Łempicki Daniel  OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku
6 Szliserman Sylwia OM Pracowników  Oświaty i Wychowania w Białymstoku
7 Wyszyński Janusz - Przewodniczący PKP Białystok
Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »