Komisja Rewizyjna

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

L.P.
Nazwisko i Imię
Zakład pracy
1
Gierałtowski Bogdan
PKP Białystok
2 Kowalewska Beata Małgorzata ZPB Fasty S.A.
3
Kozłowski Jarosław
MPEC Białystok
4 Łapińska Mariola Beata Zakład Linii Kolejowych PKP
5
Stasiewicz Elżbieta
SM Rodzina Kolejowa w Białymstoku
6
Szliserman Sylwia
MK Oświaty i Wychowania w Białymstoku
7
Wyszyński Janusz - Przewodniczący
Zakład Nieruchomości PKP
Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »