Dlaczego warto należeć do związku?

Co daje przynależność do NSZZ "Solidarność"?

Fachową pomoc prawną
Zatrudnieni w Zarządzie Regionu radcy prawni są zawsze do Twojej dyspozycji. Udzielą porady, pomogą w sporządzeniu różnego rodzaju pism, w razie potrzeby będą reprezentować Cię przed Sądem Pracy.

Ochronę przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy
Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii Związku. Sprzeciw "Solidarności" powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza. Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie nawet ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę.

Znaczący wpływ na swoje warunki płacy i pracy
Zasady Twojego wynagrodzenia ustalane są z naszym Związkiem. Z pracodawcą uzgadniamy podział nagród i wysokość otrzymywanych przez Ciebie premii. Negocjujemy i uzgadniamy z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, a nawet tak drobną rzecz, ale dla Ciebie ważną - plan urlopów

Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego
Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania i wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych.

Wpływ na poprawę warunków pracy.
Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy a także kontroluje przestrzeganie przepisów BHP.

Szkolenia i kursy
Możesz podnosić swoje kwalifikacje biorąc udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez wyspecjalizowaną kadrę Działu Szkoleń Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność"

Kartę rabatową 
Masz możliwość przystąpić do programu Grosik i otrzymać katrę upoważniającą do ulg w wybranych placówkach usługowych, handlowych i kulturalnych.

Zasiłki statutowe 
Po 6 miesięcznej przynależności przysługują Ci świadczenia statutowe w następujących przypadkach: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe.

Dlaczego warto należeć - opinie

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »