Prezydium ZR

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD

Przewodniczący Zarządu Regionu 

Józef Mozolewski 
 
Odpowiedzialny za całość struktury Zarządu Regionu Podlaskiego, a w bezpośredniej podległości pozostaje administracja i majątek Regionu, sprawy kadr i zatrudnienia, Dział Szkoleń i Programów Europejskich, rozwój związku, sprawy polityczne i kontakty zagraniczne.

Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu - Sekretarz

Eugeniusz Formejster

Kontakt z Organizacjami Zakładowymi i Oddziałami Regionu, Dział Organizacyjny, dokumentacja i rejestry, komunikacja, promocja, informacja związkowa, kontakty z administracją rządową i samorządową, działalność gospodarcza Regionu.

 
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu

Eugeniusz Stepanczuk

Biuro Prawne, kontakty z branżami, pośrednictwo pracy, sport i rekreacja, polityka socjalna.
 
Skarbnik Zarządu Regionu

Henryk Łupiński 

Majątek Związku, księgowość, administracja budynku.
 
Członek Prezydium Zarządu Regionu

Zbigniew Brożek

Sport i rekreacja, polityka socjalna.
 

Członek Prezydium Zarządu Regionu

Jerzy Grodzki

Kontakty z branżowymi strukturami Związku, opiniowanie projektów samorządowych i negocjacje z administracją samorządową.

 
Członek Prezydium Zarządu Regionu

Zdzisław Koncewicz

Kontakty z Organizacjami Zakładowymi i Oddziałami ZR.
 
Członek Prezydium Zarządu Regionu

Agnieszka Rzeszewska

Branżowe kontakty i negocjacje z administracją rządową i samorządową, opiniowanie projektów samorządowych, informacja branżowa.
 
  

Członek Prezydium Zarządu Regionu

Roman Sadokierski

Kontakty z Organizacjami Zakładowymi i Oddziałami ZR.


 

 
Członek Prezydium Zarządu Regionu

Jarosław Woszczenko

Kontakty z branżowymi strukturami Związku, opiniowanie projektów samorządowych i negocjacje z administracją samorządową.
 
Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD
 

 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »