Delegaci na WZDR

 Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

L.P.
Nazwisko i imię
Nazwa zakładu pracy
1.
Babiński Marek
Straż Miejska w Białymstoku
2.
Badura Urszula
OM Prac. Oświaty i Wychowania
3.
Bagiński Wojciech Marek
Izba Skarbowa w Białymstoku
4.
Balcer Jan
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
5.
Bałdowska Krystyna
„Sokółka Okna i Drzwi” S.A.
6.
Bezdziecki Bogdan
SP ZOZ WSPR w Suwałkach
7.
Borawski Wiesław
MLEKPOL Grajewo
8.
Borkowski Grzegorz
PKP Białystok
9.      
Borkowski Krzysztof
Biebrzański Park Narodowy
10.
Borowski Marek
SM im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
11.
Breńko  Mikołaj
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
12.
Brożek Zbigniew
Biazet S.A.
13.
Buraczewska Barbara
OM Prac. Oświaty i Wychowania
14.
Burzyński Robert
Urząd Wojewódzki w Białymstoku
15
Cebula Wojciech Jacek
PPUP „Poczta Polska” Białystok
16.
Cherubin Stanisław
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Białystok
17.
Chilmon Joanna
OM Prac. Oświaty i Wychowania
18.
Cholewska Anna
PKO BP I Oddział Białystok
19.
Choroszucha Małgorzata
PGE Białystok
20.
Chudecki Mirosław
BAT Augustów
21.
Cierech Robert
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
22.
Czaczkowski Józef
Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
23.
Czajkowski Andrzej
Kompania Piwowarska Browar Dojlidy
24.
Czajkowski Ireneusz
Zakład Linii Kolejowych  w Białymstoku
25.
Czarnomysy Franciszek
„INSTAL" Białystok S.A.
26. 
Dakowicz Danuta
SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im. Śniadeckiego w Białymstoku
27.
Dembicki Dariusz
Zakład Gazowniczy Białystok
28.
Dembkowski Jan
KPKM Białystok
29.
Dobrogowska Elżbieta Ewa
Fabryka Mebli Forte S.A. Oddział w Białymstoku
30.
Dworakowska Dojlida Jolanta
OM Prac. Oświaty i Wychowania
31. 
Dymnicki Roman
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
32.      
Dziejma Marek
OM Prac. Oświaty i Wychowania
33.      
Dzieniszewski Tomasz
PKP Energetyka Zakład Wschodni
34.      
Dzięgielewski Wojciech
PFLEIDERER Grajewo S.A.
35.      
Dźwigaj Jarosław Tomasz
OM Prac. Oświaty i Wychowania
36.      
Fiedziukiewicz Narcyza
OM Prac. Oświaty i Wychowania
37.      
Filipczuk Bogdan
Grupa CEDC - POLMOS Białystok S.A.
38.      
Filipowicz Jarosław
BAT Augustów
39.      
Formejster Eugeniusz
PFLEIDERER Grajewo S.A.
40.
Gagacka Anatolia
Suwalski Ośrodek Kultury i Sztuki i Biblioteki Publicznej w  Suwałkach
41.      
Gierałtowski Bogdan
PKP Białystok
42.      
Grodzki Jerzy
PKP Białystok
43.      
Grygoruk Sławomir
MPEC Białystok
44.      
Harasimiuk Janusz
PKP Energetyka Zakład Wschodni Białystok
45.      
Hartung Mirosław
Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach
46.      
Herbut Janusz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach
47.     
Jadaluk Lucyna
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku
48.      
Jakubowski Andrzej
Elektrociepłownia Białystok S.A.
49.      
Jurgielewicz Bogusław
OM Prac. Oświaty i Wychowania
50.      
Kamieńska Anna
Wodociągi Białostockie Sp. z o. o.
51.      
Karpińska Maria
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
52.      
Kisielewicz Piotr
Zakład Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. Białystok
53.     
Kisielewski Andrzej
Uniwersytet w Białymstoku
54.      
Kiszkiel Waldemar
Grupa CEDC - POLMOS Białystok S.A.
55.      
Kłoczko Andrzej
Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO" w Augustowie
56.      
Koncewicz Zdzisław
Samodzielny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
57.      
Kowalczuk Wiesława
FPiU Bison Bial
58.      
Kowalczyk Zygmunt
MPEC Białystok
59.      
Kozłowski Leonard
OZ Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Regionu
60.      
Krawczeniuk Piotr
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
61.      
Krysiewicz Czesław
PSS Społem Białystok
62.      
Krysiewicz Marzena
Fabryka Dywanów Agnella
63.      
Ksepka Stanisław Zdzisław
Podlaska Spółdzielnia Pracy „JUBILAT"
64.      
Laszkowski Wojciech
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Suwałkach
65.      
Lebieżyński Zbigniew
KPKM Białystok
66.      
Łajewski Stanisław
MPEC Białystok
67.      
Łapińska Mariola
Zakład Linii Kolejowych  w Białymstoku
68.      
Łapiński Ryszard
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
69.      
Łozowski Maciej
OM przy PSP w Białymstoku
70.      
Łukian Tadeusz
FPiU Bison Bial Białystok
71.      
Łupiński Henryk
Region Podlaski NSZZ „Solidarność”
72.      
Maciejewski Sławomir Jan
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach
73.      
Maciorowski Zbigniew
PEC Sp. z o.o. Grajewo
74.      
Makowski Daniel
ANIMEX - Grupa Drobiarska Suwałki
75.      
Malinowski Tadeusz
PFLEIDERER Grajewo S.A.
76.      
Maraz Rafał Ryszard
PKP Białystok
77.      
Marczuk Sadowska Amanda
IKEA Industry Poland Sp. z o. o. - Oddział Orla
78.      
Masłowski Antoni
„NIBE BIAWAR"
79.      
Mazurkiewicz Józef Roman
PGE Białystok
80.      
Mozolewski Józef
SP ZOZ WSPR
81.      
Mozolewski Karol
PGE Białystok
82.      
Myszkowski Paweł
Politechnika Białostocka
83.      
Nazarewicz Tadeusz
Zespół Szkół w Siemiatyczach
84.      
Niewiński Marek
PGE Białystok
85.      
Ogonowski Aleksander
Fabryka Mebli FORTE S.A. w Suwałkach
86.      
Okuniewska Barbara
Kompania Piwowarska Browar Dojlidy
87.      
Onoszko Marek Józef
OM Prac. Oświaty i Wychowania
88.      
Osmolski Andrzej
Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach
89.      
Piątkowski Stanisław
Politechnika Białostocka
90.      
Pietruszka Beata
OM Prac. Oświaty i Wychowania
91.      
Pietrzykowski Witold
SP ZOZ w Siemiatyczach
92.      
Piotrowska Jadwiga
OM Prac. Oświaty i Wychowania
93.      
Prześniak Elżbieta
POiW w Łapach
94.      
Półtorak Piotr Adam
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki
95.      
Radzewicz Janusz Wojciech
ANIMEX - Grupa Drobiarska Suwałki
96.      
Reda Renata
Radio Białystok S.A.
97.      
Rogaczewski Kazimierz
Zakładzie Gazowniczym Białystok
98.      
Roman Urszula Jolanta
OM Prac. Oświaty i Wychowania
99.      
Rząca Józef
Emeryci i Renciści Łapy
100.    
Rzeszewska Agnieszka Małgorzata
OM Pracowników Oświaty i Wychowania Białystok
101.    
Sadokierski Roman
Zakłady Maszynowe „HAMECH" w Hajnówce
102.    
Sawicka Maria Jolanta
PGE Białystok
103.    
Sawicki Bogdan
PGE Białystok
104.    
Siemieniuk Sławomir
Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych
105.    
Sienkiewicz Joanna Eliza
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
106.    
Sokołowski Romuald Jan
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sokółce
107.    
Sołowiej Janusz
PKP Białystok
108.    
Stachurski Marek
PKP Białystok
109.    
Stawowy Jan Wiktor
PGE Białystok
110.    
Stepanczuk Eugeniusz
PGE Białystok
111.    
Stępień Mariusz
PPUP Poczta Polska w Białymstoku
112.    
Strękowski Szczepan
BAT Augustów
113.    
Sulik Jan
OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Dąbrowie Białostockiej
114.    
Syczewska Edyta Anna
Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
115.    
Szmelter Zbigniew
MLEKPOL w Grajewie
116.    
Szmurło Adam
SM Rodzina Kolejowa
117.    
Ściepko Maria
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
118.    
Tokarski Władysław
Straż Miejska w Białymstoku
119.....
Tokarzewski Krzysztof
BAT Augustów
120.    
Urbańczyk Ryszard
OM Pracowników Oświaty i Wychowania Białystok
121.    
Waszczuk Kazimierz
Oddział ZR w Wysokiem Mazowieckiem
122.    
Waszkiewicz Adam
OM przy PSP w Białymstoku
123.    
Wielgat Bogdan
Wodociągi I Kanalizacje Miejskie w Augustowie
124.    
Wiszniewski Janusz
PPUP Poczta Polska w Suwałkach
125.    
Wnorowski Mirosław Stanisław
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie z siedzibą w Białymstoku
126.    
Wojszko Krzysztof
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku
127.    
Wojtkielewicz Eugeniusz
Gimnazjum w Mońkach
128.    
Woronowicz Ryszard
Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji W Białymstoku
129.    
Woszczenko Jarosław
SP ZOZ WSPR
130.    
Wysocki Kazimierz Jan
ZSZ im. St.Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
131.   
Wyszyński Janusz
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
132.    
Zacharewicz Ireneusz
Białowieski Park Narodowy
133.    
Zajkowski Mariusz
PFLEIDERER Grajewo S.A.
134.    
Zalewska Katarzyna
ZPB „Fasty" S. A. Białystok
135.    
Zbrzeźniak Monika
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
136.    
Zieliński Tomasz
„DAK-POL” Zakład Drzewny Sp. z o.o.
137.    
Zuchwalski Krzysztof
PPMD Kruszbet Suwałki
138.    
Żamojda Artur
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białymstoku
139.    
Żdanowicz Wojciech Krzysztof
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »