Delegaci na KZD

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

L.P.
Nazwisko i Imię
Zakład pracy
 1
Formejster Eugeniusz
Pfleiderer Grajewo S.A.
 2
Grodzki Jerzy
PKP Białystok
 3 Grygoruk Sławomir MPEC Białystok
 4
Mozolewski Józef
SP ZOZ Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 5
Rogaczewski Kazimierz
Mazowiecka Spółka Gazownicza - Gazownia Białostocka
 6
Urbańczyk Ryszard
MK Oświaty i Wychowania w Białymstoku


Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD


 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »