Dział prawny

Biuro Prawne prowadzi działalność w następujących zakresach tematycznych:
 

 • Poradnictwo prawne dla komisji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ "Solidarność" oraz członków Związku.
 • Konsultacje i przygotowanie zakładowych aktów prawnych typu - zakładowe układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, pracy i świadczeń socjalnych, pakiety socjalno-związkowe w procesach przekształceń własnościowych.
 • Opiniowanie rządowych projektów aktów prawnych na potrzeby Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych w tym prawa miejscowego - projektów uchwał samorządów terytorialnych.
 • Występowanie w charakterze pełnomocników procesowych członków naszego Związku przed Sądami Pracy, (Białystok, Suwałki i Łomza).
 • Uczestnictwo w negocjacjach w sprawach sporów zbiorowych, zwolnień grupowych, układów zbiorowych pracy.
 • Bieżąca obsługa prawna Zarządu Regionu, w tym sporządzanie umów najmu lokali i wszystkich spraw administracyjnych z tym związnych.
 • Prowadzenie stałej kolumny prawnej na portalu internetowym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność"
 • Spotkania w zakładach pracy ze związkowcami i pracownikami.
 • Doradztwo prawne emerytom i rencistom, członkom Związku oraz bezrobotnym a także byłym działaczom NSZZ "Solidarność" i ich rodzinom.
 • Szkolenia związkowe

Pracami Działu Biura Prawnego kieruje Dariusz Borowski.
tel. 85 748 11 12, kom. 883 528 751

 
mec. Aldona Siejka - tel. 85 748 11 16
konsultant-negocjator Mirosław Markowski - tel. 85 748 11 08, kom. 883 528 774

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »