Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu

W dniu 4 lutego 2019 r. odbyło się  posiedzenie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność". Posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym w związku z akcją protestacyjno-informacyjną prowadzoną przez NSZZ „Solidarność” w całym kraju. Członkowie Zarządu Regionu dyskutowali o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, poziomie wynagrodzeń oraz stanie dialogu społecznego w Polsce.
 
Doceniając dokonania rządów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy w sferze społecznej i gospodarczej uznano za niewystarczające jego działania w celu systemowego rozwiązania kwestii wzrostu wynagrodzeń w Polsce uznającego i doceniającego wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Rozwiązania takie winne być od dawna wypracowywane przez Rząd w ramach dialogu społecznego z umocowanymi ustawowo partnerami społecznymi. Brak takich działań spowodował niekontrolowane protesty różnych grup społecznych prowadzonych często z rażącym naruszeniem prawa i związane z tym decyzje rządu będące gaszeniem poszczególnych „pożarów”, protestów w sposób, który nie pozwala na kompleksowe rozwiązanie kwestii odpowiedzialnego wzrostu wynagrodzeń, a w ślad za tym odpowiedniego poziomu zasobności społeczeństwa. Takie nieodpowiedzialne działania prowadzą do jeszcze większego rozwarstwienia płacowego (kosztem najsłabszych) i zachęcają do wybuchu kolejnych protestów i sankcjonowania przez Rząd naruszania prawa. W czasie posiedzenia uznano za konieczne „odmrożenie” podstawy naliczania odpisu funduszu socjalnego oraz wskazano kwestie nierównego traktowania partnerów społecznych. 
 

W konkluzji uznano, że najlepszym rozwiązaniem nabrzmiałych problemów jest podjęcie przez Rząd w trybie pilnym dialogu z NSZZ „Solidarność” i pozostałymi ustawowo umocowanymi partnerami dialogu społecznego.
Ponadto Zarząd omówił sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania Związku w Regionie. 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »