Aktualności

Szkolenie "Rozwój związku" - relacja

W dniach 21-22 września br. po raz kolejny w Regionie Podlaskim NSZZ "Solidarność" odbyło się szkolenie pn. „Rozwój Związku”.
Szkolenie to, jak zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem członków naszego Związku. W zajęciach uczestniczyło 25 osób, reprezentujących 15 zakładów pracy.
 
W pierwszym dniu szkolenia, prowadzący Janusz Zabiega – szef i trener Działu Szkoleń i Rozwoju Związku  przedstawił, popierając licznymi przykładami, obecną sytuację Związku. Zwrócił również uwagę na potrzebę przyjrzenia się sposobom funkcjonowania organizacji związkowej w zakładzie pracy, usprawnienia jej pracy i podniesienia poziomu skuteczności jej działań. Propozycja wyjścia poza dotychczasowe schematy myślowe o Związku, stało się ważnym punktem w dalszej części szkolenia. 
 
W drugim dniu, odbyła się warsztatowa część zajęć, podczas której uczestnicy szlifowali swoje umiejętności komunikacyjne, inscenizując rozmowy z innymi pracownikami. Umiejętności te są niezwykle ważne w prowadzonej działalności związkowej w przestrzeni zakładowej na co dzień, co zostało również podkreślane przez samych członków, którzy wzięli udział w realizowanych zajęciach. 
 
Niewątpliwie, warsztatowa część zajęć wzbudziła żywe zainteresowanie i zaangażowanie uczestników.
 
Na zakończenie, uczestnicy podsumowując zdobytą wiedzę podczas dwudniowych zajęć, niejednokrotnie wskazywali na potrzebę zaktywizowania jeszcze szerszego grona członków Organizacji Zakładowych w prowadzone działania rozwojowe w każdym zakładzie pracy.
 
W związku z tym, już dziś zapraszamy na kolejne szkolenie pn. „Rozwój Związku”, które odbędzie się w październiku.
Jednocześnie, przypominamy, iż przy Regionie Podlaskim powstaje Sekcja Młodych i Sekcja Kobiet, które poza reprezentowaniem interesów pracowniczych ludzi młodych i kobiet, mają na celu również w jeszcze większym stopniu zaangażować w działalność związkową członków NSZZ „Solidarność”.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. szkoleniu i w pracach Sekcji, zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Działu Rozwoju Związku – Anetą Śliwowską, tel. 85/ 7481107, która udziela wszelkich informacji.
 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »