Aktualności

Warto aktywnie działać

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków NSZZ „Solidarność” Regionu Podlaskiego, którzy chcą w jeszcze większym stopniu angażować się w działalność związkową, do przyłączenia się do nowopowstających struktur w Regionie - Sekcji Młodych i Sekcji Kobiet!

Warto aktywnie działać… -> dołącz do Sekcji NSZZ „Solidarność” Regionu Podlaskiego!

Regionalne Sekcje tworzone są w celu umożliwienia, członkom naszego Związku, reprezentowania interesów oraz ochrony ich praw materialnych i socjalnych wobec władz regionalnych i krajowych Związku.
Więcej informacji udziela kierownik Działu Rozwoju Związku: Aneta Śliwowska, tel. 85/7481107.
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »