Legitymacja

Tygodnik Solidarność


Związkowe Gadżety

Program Grosik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 316253
Start No images

Prezydent RP Andrzej Duda razem z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską oraz Przewodniczącym Komisji krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą rozpoczął kampanię społeczno - informacyjną "Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego". Jej celem jest uświadomienie obywatelom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem oraz podkreślenie braku zagrożeń w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.
- Rzeczywiste znaczenie ma nie tyle ustawowy wiek emerytalny, co efektywny wiek przejścia na emeryturę, który jest kwestią indywidualną, dlatego ludzie powinni mieć wybór, kiedy zakończą aktywność zawodową - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Więcej: tutaj

7 zasad emerytalnych

Więcej…

 

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja o rozpoczęciu pilotażowego projektu doradcy emerytalnego w związku z wchodzącymi w życie od 1 październiku 2017 roku przepisami obniżającymi wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat i szacunkami, że „przybędzie ok. 331 tys. osób, które będą mogły przejść na emeryturę”.
W komunikacie podano, że celem pilotażu jest „zweryfikowanie potrzeb informacyjnych klientów, którzy jeszcze w tym roku mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych z tytułu obniżonego wieku emerytalnego. W celu skorzystania z usług doradców emerytalnych, których w pilotażu będzie 20, wystarczy na dyspenserze/biletomacie w ZUS wybrać kategorię spraw „Emerytury/Renty”, a następnie usługę „Doradca emerytalny””.

Osoby, które są zainteresowane sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych mogą do ZUS także dzwonić pod numer tel. 22 560 16 00 konsultanci dostępni w dni robocze pon. - pt. godz. 7.00 - 18.0
0

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” obradująca w dniach 25-26 kwietnia br. we Wrocławiu zdecydowanie opowiedziała się przeciwko powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców, podtrzymując tym samym wcześniejszą opinię Prezydium Komisji Krajowej. 
Komisja Krajowa zwróciła również uwagę na niedopuszczalny sposób prowadzenia prac nad projektami ustaw z pakietu Konsytuacja Biznesu. Jeszcze ostrzej oceniła projekt ustawy o zmianie „ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, oceniając zarówno jej zawartość merytoryczną, jak i fakt pominięcia „Solidarności” w obowiązkowej konsultacji. - Uznajemy za niedopuszczalne ograniczanie ustawowych praw NSZZ „Solidarność”, określonych ustawą o związkach zawodowych, a w szczególności jej art. 19, jako przedstawiciela zatrudnionych, do wyrażenia opinii na temat projektowanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustalania składki na fundusz Pracy – napisano w stanowisku. 
Komisja Krajowa opowiedziała się również za dalszym wzmacnianiem Państwowej Inspekcji Pracy. W stanowisku w sprawie zmian w zakresie wykonywania obowiązków i uprawnień przez PIP, Komisja postuluje o wzmocnienie prawa do kontroli bez uprzedniego informowania przedsiębiorcy oraz nowe uprawnienie do stosowania administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilno-prawnej na umowę kodeksową. Takie stanowisko to skutek doświadczeń zebranych w prowadzonych przez „Solidarność” akcjach „Żółtych kartek” i „13 zł… i nie kombinuj”. 
Wśród stanowisk przyjętych tego dnia Komisja Krajowa oceniła sytuację w służbie zdrowia i odniosła się do dalszych unijnych prac nad drugim pakietem klimatycznych. W pierwszym przypadku krytycznie oceniono brak realizacji zapowiadanych przez Premier RP podwyżek, co wzmacnia proces emigracji pracowników medycznych i prowadzi do konfliktów społecznych. W przypadku drugiego pakietu klimatycznego Komisja domaga się od rządu pilnego sformułowania strategii Polski w zakresie polityki klimatycznej. Jej celem powinna być renegocjacja polityki klimatycznej UE.

Więcej: tutaj

Źródło: www.tysol.pl

 

2 maja odbędzie ogólnopolski protest pracowników handlu. Jego powodem są fatalne warunki pracy, niskie wynagrodzenia oraz brak dialogu społecznego w branży. Handlowa Solidarność przestrzega, że jeżeli pracodawcy nie przystąpią do rozmów, organizowane będą kolejne, coraz bardziej radykalne akcje protestacyjne - czytamy w komunikacie Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność".
- To nie Solidarność wymyśliła ten protest. To oddolna inicjatywa samych pracowników. Liczymy, że ta akcja protestacyjna wreszcie uświadomi pracodawcom jak wielkie jest niezadowolenia pracowników handlu i skłoni ich do rzeczywistego branżowego dialogu ze stroną społeczną - mówi Alfred Bujara przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność".

List otwarty Krajowego Sekretariatu NSZZ "Solidarność" Banków, Handlu i Ubezpieczeń:

 

Dzień 28 kwietnia to bardzo ważna data dla wszystkich osób związanych z procesami pracy. W tym Dniu w sposób szczególny myślimy zarówno o pracownikach, którzy w wyniku pracy stracili życie czy zdrowie, jak i o coraz skuteczniejszych sposobach zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Pamiętajmy, że w Polsce każdego dnia 1 osoba traci życie na skutek pracy, a 240 osób ulega wypadkom przy pracy. Szerokie upowszechnianie wiedzy o bhp jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że rozwój przemysłu i usług niesie ze sobą nowe zagrożenia zawodowe.

Obchody tego Dnia organizowane są na całym świecie na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym i przyjmują różnorodne formy: od szerokich kampanii informacyjno-promocyjnych, poprzez akcje edukacyjne, aż do kameralnych spotkań pracowników, happeningów, marszy i uroczystych mszy za tych, którzy zginęli w pracy. Uroczystości Dnia 28 kwietnia są inicjowane i promowane przez dwie międzynarodowe organizacje: Międzynarodową Organizację Pracy oraz Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych.

Tematem wiodącym w 2017 roku, określonym przez Międzynarodową Organizację Pracy jest: LEPSZE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH BHP - temat ten dotyczy potrzeby optymalizacji systemu rejestracji, analizy i wykorzystania informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych.  Z kolei Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych uznała, że w 2017 roku uwagę pracowników powinien przyciągnąć temat: NIEBEZPIECZNE I NIEUCZCIWE – DYSKRYMINACJA W PRACY DOTYKA NAS WSZYSTKICH. W ten sposób związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność” kierują uwagę na zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na zagrożenia w miejscu pracy m. in. z powodu płci, pochodzenia, klasy i orientacji seksualnej.  Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) dołączyła hasło: LICZY SIĘ ZDROWIE I BEZPIECZENSTWO KAŻDEGO!

Informacje w języku polskim, polskojęzyczny plakat i przetłumaczone wybrane teksty informacyjne MOP można znaleźć w portalu CIOP-PIB w witrynie Polskiego Krajowego Centrum Informacji o BHP (CIS): tutaj

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 76

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................