Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 385592
Start No images

 

Oświadczenie Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, w związku z pismem ZZP PIP do Głównego Inspektora Pracy dot. obowiązków PIP wobec ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Dziękujemy koleżankom i kolegom ze Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy za potwierdzenie, że praca w soboty i niedziele jest bardzo uciążliwa, jest przyczyną wielu schorzeń, zarówno natury psychicznej jak i fizycznej oraz ma degradujący wpływ na życie rodzinne. Praca w handlu najczęściej wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i odpowiedzialnością materialną. Dziękujemy też za przywołanie w liście do Głównego Inspektora Pracy uzasadnienia obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, uznając zawarte tam argumenty za swoje własne. 
To potwierdza słuszność działań, które wspólnie z partnerami podjęła NSZZ „Solidarność” dla wprowadzenia ograniczenia handlu w niedzielę. Jednocześnie jest sprzeczne z postulatami OPZZ, który w zamian za wyższe wynagrodzenie opowiada się za tym, aby pracownicy handlu, bez względu na skutki dla ich zdrowia i dla funkcjonowania ich rodzin, w ten dzień przychodzili do pracy.
Odnosząc się do apelu zawartego w piśmie do GIP warto zaznaczyć, że inspektorzy wykonując obowiązki wynikające z ustawy nie muszą wyłącznie w niedzielę dokonywać kontroli. Mają wiele innych możliwości pracy w tygodniu (np. kontrola ewidencji czasu pracy, monitoring, dokumenty sprzedaży, itp.). Najważniejsze, aby inspektorzy PIP, mając na względzie destrukcyjny dla pracownika i jego rodziny charakter pracy w soboty i niedziele – co potwierdzają związkowcy z ZZP PIP w swoim liście – bardzo poważnie zaangażowali się w egzekwowanie prawa do wolnej niedzieli. Jeśli bowiem oni sami uznają swoją sobotnią i niedzielną pracę, nie będącą pracą fizyczną, za degradującą zdrowie, tym bardziej powinni zrozumieć pracowników handlu, którzy nie tylko umysłowo, ale i fizycznie ciężko pracują.

To niezwykle ważna i doniosła misja największego sojusznika pracowników – Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
Komitet Obchodów 100. Rocznicy Urodzin Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Patrona Technikum nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu

zapraszają do wzięcia udziału w konkursach
z okazji 100. rocznicy urodzin Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka:

Konkurs literacko - wizualny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

"Śladami Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
w 100. rocznicę urodzin"

Konkurs malarski dla dorosłych

"Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - budowniczy świątyń
(w 100.rocznicę urodzin)


adresowany do artystów profesjonalnych i amatorów

Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018 roku na adres: Technikum nr 8 im. Ks. Abp. I. Tokarczuka, ul. Dworskiego 100, Przemyśl 37-700 z dopiskiem tytułu odpowiedniego konkursu.

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne na stronie:
www.rokignacegotokarczuka.pl/index.php/konkurs

 

W 2018 r. przypada 100. rocznica urodzin Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka, pierwszego metropolity przemyskiego,  niestrudzonego krzewiciela norm etycznych, przywódcy duchowego w czasach komunizmu.
Sejm RP oraz Sejmik Województwa Podkarpackiego ustanowili rok 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. „Dedykowanie roku 2018 Ignacemu Tokarczukowi wiąże się z przypadającą z 100. rocznicą urodzin arcybiskupa, który przez wiele dekad jako ordynariusz archidiecezji przemyskiej był duchowym przywódcą mieszkańców Podkarpacia i ich zmagań z komunistycznym systemem” – czytamy w uchwale radnych Sejmiku.

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin śp. Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka: 
-  13 stycznia br. odbyła się “Sesja naukowa z okazji 100. rocznicy urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka”. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach V Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej i rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego, w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Na rozpoczęcie części naukowej głos zabrał Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który przypomniał, że 8 czerwca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Większość z nas go pamięta jako człowieka niezłomnego – mówił Marszałek Kuchciński, który na zakończenie swojego wystąpienia, na ręce dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Jana Jarosza, przekazał oryginał uchwały do zbiorów Muzeum (Źródło: www.przemyska.pl).
- 1 lutego br. (w dzień urodzin) o godz. 8.30 rozpocznie się konferencja naukowa pt. „Deus Caritas w życiu ks. abp. Ignacego Tokarczuka” (Deus Caritas - Bóg jest miłością) - aula Instytutu Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W ramach konferencji  obok sesji wykładowych przedstawiona zostanie sztuka o Księdzu Arcybiskupie (klerycy WSD Przemyśl) oraz wywiad z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem z archiwum TVP Rzeszów. Poza tym:  wernisaż wystawy z okazji 100. rocznicy urodzin (
godz. 17.00 w Muzeum Archidiecezjalnym) oraz msza św. o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej.

Fot.: www.parafia-gorzanka.pl

 

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza wyższe limity zwolnień z PIT m.in.:

1)
kwotę zwolnioną z podatku w wysokości 380 zł podniesiono na 1000 zł
- zwolniona z PIT jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;

2) kwotę zwolnioną z podatku w wysokości 638 zł podwyższono do 1000 zł
- od początku 2018 r. wolne od podatku są zapomogi, inne niż te otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji
, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł;

3) wolne od PIT są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
a. z funduszu socjalnego, zfśs, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami - niezależnie od ich wysokości (do końca 2017 r. limit do 2280 zł),
b. z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł;

4) zrezygnowano ze zróżnicowania kwoty zwolnienia w zależności od rodzaju opieki sprawowanej nad dzieckiem poprzez podwyższenie go do jednolitej wysokości 1000 zł
- wolne od PIT są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł;

5) kwotę wolną od PIT podniesiono z poziomu 760 zł do 2000 zł, w związku z czym w 2018 r. wyłączone z podstawy opodatkowania są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 ze źródeł innych niż zfśs – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Źródło:serwiskadrowego.pl
 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 84

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................