Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 391002
Start No images


XXI Walne Zebranie Delegatów
Regionu Ziemia Przemyska

~14 czerwca 2018 roku ~

Delegaci XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”  wybrali na kadencję 2018 – 2022 władze regionalne. Przed obradami delegaci i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej mszy św.  w kościele św. Trójcy  w Przemyślu pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Stopyry Kapelana Ludzi Pracy, koncelebrowanej z ks. prałatem Stanisławem Czenczkiem, ks. prałatem Janem Mazurkiem. Po mszy św. przewodniczący Zarządu Regionu złożył  wiązankę kwiatów pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

Obrady sprawozdawczo - wyborcze rozpoczęły się w „Villi Bolestraszyce” wprowadzeniem sztandaru Regionu Ziemia Przemyska. Bardzo wzruszającym momentem było podziękowanie złożone przez przewodniczącego Zarządu Regionu w imieniu całej społeczności regionalnej naszym trzem wieloletnim działaczom: Teresie Kroczykowskiej, Bronisławowi Beńce oraz Kazimierzowi Szagańcowi. W obradach WZD uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: Zbigniew Koban przedstawiciel Krajowej Komisji Wyborczej, Andrzej Kaczmarek Przewodniczący ZR Ziemia Sandomierska, Andrzej Filipczyk Skarbnik Regionu Rzeszowskiego, Marek Kamiński pierwszy przewodniczący naszego Regionu. 

W części wyborczej delegaci w wyborach tajnych wyłonili przewodniczącego Zarządu Regionu, władze wykonawczą i kontrolną oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Na funkcję przewodniczącego ZR na kolejną kadencję został wybrany Szymon Wawrzyszko (nie miał kontrkandydata), uzyskując poparcie 97,5 % . Wybrano również 23 członków Zarządu Regionu, 5-osobową Regionalną Komisję Rewizyjną oraz dwóch delegatów na KZD (przewodniczący ZR wchodzi z klucza). Delegaci przyjęli m.in. dwa apele w sprawie: uczczenia Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz podjęcia działań zmierzających do powstrzymania degradacji miasta Przemyśla i odbudowy jego potencjału społeczno-gospodarczego.

 

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Drogi do niepodległości
organizowaną przez Instytut Historii PWSW w Przemyślu, Archiwum Państwowe W Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu.

 

(18.05.2018) Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Osób Niewidomych odbyło się w Przemyślu. Dotychczas funkcję przewodniczącego pełnił kol. Marian Sowiński, członek Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność". W dniu dzisiejszym podjął decyzję o niekandydowaniu. Serdecznie dziękujemy Koledze Marianowi za te wszystkie lata pracy na rzecz osób niewidomych, jak i wszystkich członków NSZZ "Solidarność".
Nowym przewodniczącym Sekcji na kadencję 2018 - 2022 został wybrany kol. Jerzy Łaba, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Spółdzielni Niewidomych "Start" w Przemyślu. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w pracy związkowej.
W WZD uczestniczyli: Tadeusz Majchrowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej, reprezentujący Krajową Komisję Wyborczą, Krzysztof Rowiński Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność " ds. Osób Niepełnosprawnych i Szymon Wawrzyszko Przewodniczący Zarządu regionu Ziemia Przemyska


Od lewej: Jerzy Łaba i Marian Sowiński

 

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność oraz Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich podpisali 5 kwietnia porozumienie w sprawie reform na rynku pracy. Sygnatariusze porozumienia postulują, by rząd jak najszybciej zajął się wprowadzeniem zmian w życie. 
Związkowcy i reprezentanci pracodawców domagają się przede wszystkim ujednolicenia zasad podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawę umów zlecenia, umów agencyjnych i innych umów o świadczenie usług, szczególnie uwzględnienia maksymalnej podstawy naliczenia składek do wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej: tutaj

Źródło: www.tysol.pl

 

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 85

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................