Legitymacja

Tygodnik Solidarność


Związkowe Gadżety

Program Grosik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 330554
Start No images

Tomasz Sarnecki zmarł w nocy z 2 na 3 stycznia – podała na Facebooku żona artysty Monika Sarnecka. Tomasz Sarnecki urodził się w 1966 r. w Warszawie. Ukończył studia na wydziale grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współpracował z wojskowymi instytucjami, m.in. Dowództwem Garnizonu Warszawa i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Jedną z jego najważniejszych prac jest słynny plakat Solidarności "W samo południe 4 czerwca 1989", który został rozwieszony wcześnie rano w dniu wyborów.

"Tomek, jeśli już podejmował się czegokolwiek, robił to tak, że wszyscy byli zdumieni tym, że tak może wyglądać polska rekonstrukcja. Uczestniczył w rekonstrukcjach bitwy nad Bzurą, a prezentowana przez niego znakomita rekonstrukcyjna sylwetka oficera była hołdem dla jego dziadka, oficera kpt Janusza Sarneckiego, który poległ 18.09.1939 r. w rejonie Śladowa w kampanii 1939 roku w Polsce. Przez wiele lat doskonale współpracował z Komendą Garnizonu Warszawa i był inicjatorem odtworzenia sztandaru Batalionu Stołecznego" – przypomina Stowarzyszenie Historyczne „Cytadela” na swojej stronie internetowej.

Źródło: http://telewizjarepublika.pl/zmarl-tomasz-sarnecki,58905.html

 

Zapraszamy wszystkie osoby represjonowane, internowane, więzione
i szykanowane przez SB i milicję, wszystkich działaczy „Solidarności” lat 80
i obecnych oraz sympatyków "Solidarności" w dniu 13 grudnia 2017 r. na msze święte w intencji ofiar stanu wojennego

Przemyśl - godz. 18.00 kościół pw. Św. Brata Alberta
Jarosław - godz. 17.30 Jarosławskie Opactwo,  pod przewodnictwem Abp. Adama Szala
godz. 18.30 modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. jerzego Popiełuszki w 23.rocznicę odsłonięcia i poświęcenia pomnika

 

 

w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela

Ustawa – Karta Nauczyciela to „dziecko” NSZZ „Solidarność”. Jest ona efektem negocjacji NSZZ „Solidarność” z ówczesnymi władzami i ma charakter ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, którego bronimy od 35 lat.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas negocjacji projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych doprowadziła do korzystnych zmian w Karcie Nauczyciela, które obejmują:
1. Ujednolicenie pensum dydaktycznego nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego do 22 godzin i nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych do 20 godzin.
2. Usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela, zatrudnianego na podstawie Kodeksu pracy.
3. Obowiązek w pierwszej kolejności zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono (w tej samej szkole).
4. Umożliwienie kontynuowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze mniejszym niż ½ etatu.
5. Możliwość uzupełniania etatu w innej szkole w przypadku zatrudnienia w macierzystej szkole poniżej ½ etatu.
6. Możliwość zwiększenia wynagrodzeń nauczycielom praktycznej nauki zawodu.
7. Zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach niepublicznych na podstawie umowy o pracę, a nie na umowy cywilnoprawne.
Nadal obowiązuje:
- urlop zdrowotny dla nauczycieli,
- wypłata wynagrodzenia nauczycieli „z góry”,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych,
- nauczyciele publicznych przedszkoli są objęci Kartą Nauczyciela.

Wobec powyższych zapisów nie było planów zmian i nie trwają żadne prace legislacyjne w tym zakresie. Rozpowszechniane plotki o likwidacji ww. uprawnień nauczycieli są bezczelnymi kłamstwami.
Rada KSOiW zgłosiła swoje zastrzeżenia do zapisów w Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących m.in. udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podejmuje działania przeciwko wprowadzeniu tych niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela. Stosowne wnioski zostały przekazane parlamentarzystom partii rządzącej. Zwróciliśmy się do Prezydenta RP o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

 

Fotografię otrzymaliśmy od Pani Marianny z Białej Podlaskiej. Serdecznie dziękujemy.

 

Pięć reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych przyjęło 21 listopada 2017 r. wspólne negatywne stanowisko w sprawie zgłoszonego niespodziewanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (druk sejmowy 1974) dotyczącego zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 
NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych oraz po stronie pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Business Centre Club, wskazują, że doszło do rażącego naruszenia zasad opiniowania projektów ustaw oraz działania Rady Dialogu Społecznego. Zdaniem partnerów społecznych zniesienie ograniczenia podstawy wymiaru spowoduje, że w perspektywie długofalowej narośnie poważny społeczny problem wynikający z rozwarstwienia wysokości świadczeń emerytalnych. Partnerzy społeczni mają także poważne zastrzeżenia do prawidłowości oceny skutków regulacji towarzyszącej projektowi. Projekt rządowy potęguje sytuację, w której koszty funkcjonowania sytemu ubezpieczeń społecznych obciążają w nieproporcjonalny sposób pracowników w stosunku do innych osób obecnych na rynku pracy. 
– Dla NSZZ Solidarność ten projekt jest bulwersujący nie tylko ze względu na tryb jego procedowania, który w naszej ocenie ma charakter niekonstytucyjny, ale także ze względu na fakt, iż stanowi on potwierdzenie tezy, ze rząd odrzuca wnioski strony związkowej dotyczące równego obciążenia pozapłacowymi kosztami pracy pracowników i innych kategorii osób takich jak osoby samozatrudnione czy zleceniobiorcy – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność. – Rząd lekceważy nasze postulaty dotyczące wprowadzenia pełnej kumulacji tytułów ubezpieczeniowych, pełnego „ozusowania” umów zleceń, czy modyfikacji zasad odprowadzania składki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – dodaje ekspertka.

Także Rada Nadzorcza ZUS negatywnie zaopiniowała projekt.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 77

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................