Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 390787
Start No images

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi śp. Romana Pawełko
Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 18 czerwca  (wtorek) 2019 r. o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Medyce, 
po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Polecamy modlitwom śp. Romana, aby w domu Ojca cieszył się wieczną radością i nagrodą Jezusa Miłosiernego.


 

W siedzibie Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” 29 maja 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ „Solidarność" oraz NSZZ Pracowników PGK i ZUK w Przemyślu działających w spółkach miejskich i jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla. Przedstawiciele związku reprezentowali następujące zakłady: PGK-ZUK, PWiK, PGM, MZK, MPEC, MOPS oraz DPS Lipowica.
Zebrani omawiali sytuację w ich miejscach pracy dotyczącą przestrzegania praw pracowniczych, jak i sytuacji ekonomicznej zakładów, która ze względu na obecnie prowadzoną politykę finansową władz Miasta Przemyśla zaczyna się pogarszać. Może to wpłynąć na stabilne funkcjonowanie oraz na poziom zatrudnienia w tych zakładach i odejścia z pracy wykwalifikowanych pracowników. Podnieśli również kwestię ataków na działalność związków zawodowych i działaczy związkowych, dotąd nie mających miejsca w w/w spółkach na taką skalę i przy wykorzystywaniu różnorodnych form tych ataków. Uczestnicy spotkania kategorycznie sprzeciwili się takim praktykom i zdecydowali się podjąć stanowisko ws. wspólnego działania i wspierania się, mające na celu obronę zakładów pracy i miejsc pracy oraz przeciwdziałanie dyskredytowaniu i naruszaniu dobrego imienia związków zawodowych.

 

(23.05) Reprezentatywne centrale związkowe przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia oraz państwowej sferze budżetowej. Powinny wynieść odpowiednio: 8,6 proc., 12 proc. i 15 proc. Centrale oczekują też systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.
We wczorajszym piśmie skierowanym do minister Elżbiety Rafalskiej Solidarność, OPZZ i Forum ZZ oczekują wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 8,6 proc, a w samej budżetówce co najmniej o 15 proc. Dla porównania w roku 2019 było to połowę mniej, a w niektórych obszarach nawet trzykrotnie mniej.
Płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12 proc., czyli 270 zł, co daje kwotę brutto 2520 zł. Jest to zgodne z mechanizmem dojścia do relacji 50 proc. płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia.
Związki zawodowe domagają się też minimalnej waloryzacji rent i emerytur na poziomie nie mniejszym niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2019 r. powiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. Jednocześnie oczekują – zwracając uwagę na nieefektywny obecny system – systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

Kończąc strona związkowa zastrzegła sobie prawo do korekty powyższych propozycji.

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

10 maja 2019 r. Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” MZK Sp.z.o.o w Przemyślu i NSZZ Pracowników Komunikacji Miejskiej podjęły decyzje o rozpoczęciu akcji protestacyjnej w obronie zakładu pracy i miejsc  pracy.
Forma protestu to oflagowanie zakładu i oklejenie autobusów z informacją o akcji. Powodem protestu jest zła sytuacja finansowa spółki, która jest od wielu lat niestabilna.
Związki zawodowe od lat monitują do władz miasta o istniejącym problemie, który powinien być rozwiązany, aby Spółka mogła niezagrożona funkcjonować.
Podjęta akcja protestacyjna będzie trwać lub zostanie zaostrzona w razie braku poprawy sytuacji.
16 maja br. związki zawodowe wystosowały pismo do Prezydenta  Miasta Przemyśla  o rozpoczęciu przyśpieszonych działań  mających na celu poprawę sytuacji w Spółce. Zdecydowanie sprzeciwiają się proponowanym zwolnieniom  pracowników, którzy nie są winni za złą sytuację Spółki i nie powinni ponosić za to konsekwencji.

 

(27-28.04) XX Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski odbyła się pod hasłem „Przy Maryi w mocy Ducha Bożego”.
W pielgrzymce uczestniczyło kilka tysięcy  związkowców wraz z rodzinami. Była wśród  nich 53. osobowa  reprezentacja  przemyskiej  „Solidarności”. W drodze do Lichenia pielgrzymi z naszego Regionu uczestniczyli we mszy św. w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich oraz zwiedzili Dom Narodzin Świętej w Głogowcu.
Pielgrzymkę w Licheniu rozpoczęła droga krzyżowa odprawiona w sobotni wieczór. Rozważania poprowadził ks. Grzegorz  Molewski. Głównym punktem pielgrzymowania była uroczyste niedzielne nabożeństwo celebrowane przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. O godzinie 11:30 do bazyliki wprowadzono procesyjnie ponad 100 sztandarów wśród których był poczet sztandarowy naszego Regionu w składzie; Andrzej  Obszarny, Bolesław Mikulin i Jan Saczek. Wniesione zostały również relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki przez zastępcę przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Bogdana Bisia. Celebracji Eucharystii przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium. Po zakończeniu mszy św. uczestnicy udali się wraz z pocztami sztandarowymi pod pomniki św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz obelisk upamiętniający powstanie „Solidarności”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego złożono kwiaty. Ksiądz kustosz wypowiedział słowa modlitwy i pobłogosławił zebranych.

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 84

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................