Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 635773
Start No images

Instytut Dziedzictwa Solidarności przygotował wystawę pt. „Solidarność do wojska! Obozy wojskowe jako forma dotkliwej represji przeciw członkom Solidarności” w 40. rocznicę utworzenia woskowych obozów internowania, której głównym celem jest uczczenie pamięci o działaczach, związkowcach osadzonych w wojskowych obozach internowania oraz przedstawienie tego fragmentu historii, który dotychczas był nieznany społeczeństwu i ukazanie jakimi różnymi, perfidnymi sposobami władza PRL starała się złamać ducha w narodzie i zniszczyć NSZZ „Solidarność”. Jeden z takich obozów był zlokalizowany w Jarosławiu, gdzie grupę członków „Solidarności” odizolowano od społeczeństwa. Jak podkreślają uczestnicy „Nie zostali powołani do wojska w celu podniesienia zdolności bojowych, ale za karę – za przynależność do Solidarności”. Co więcej nie otrzymali broni ani żadnych stopni wojskowych. Takie działania objęły ponad 1700 osób. Wielu z nich utraciło zdrowie, a w następstwie warunków w jakich przebywali i presji jakiej zostali poddani miały miejsce również przypadki utraty życia.

Więcej…

 

W kwietniu 2023 mija termin na dostosowanie działania kas zapomogowo-pożyczkowych do zmienionych przepisów w tym zakresie - na bazie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku.
Generalnie termin w jakim należało wdrożyć wszystkie zmiany wynosił 18 miesięcy, co wydawało się wystarczająco długim okresem. Jak jednak pokazują statystyki rejestracji KZP w GUS, większość tego typu organizacji jeszcze nie dopełniła swego nowego obowiązku i nie zaktualizowała zgłoszenia bądź w ogóle nie ma tego świadomości. Tymczasem termin na przeprowadzenie zmian mija 10 kwietnia 2023 roku, a konsekwencje niedostosowania się do nowych przepisów mogą być całkiem poważne z blokadą rachunku i uniemożliwieniem dalszego funkcjonowania kasy na czele. 
Nadzór nad kasami dotychczas pełniły tylko związki zawodowe działające przy zakładach pracy. Obecnie, ustawodawca wprowadził hierarchię nadzoru, a przedstawia się ona w ten sposób, że w pierwszej kolejności nadzór nad KZP pełni organizacja związkowa działająca przy pracodawcy, a jeśli jest więcej niż jedna, to należy utworzyć wspólną ich reprezentację. 
W przypadku nieutworzenia wspólnej reprezentacji związkowej kontrolę nad KZP sprawuje zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy, u którego działa ta organizacja. Gdy u pracodawcy nie działa żaden związek zawodowy, kontrolę nad KZP sprawuje rada pracowników. Jeśli z kolei nie utworzono takiej rady, to kontrolę nad KZP sprawuje reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Źródło: www.szukampracy.pl

 

Nie ma jednego podręcznikowego systemu emerytalnego, który wystarczy sobie skopiować. Każdy naród musi sobie tę najważniejszą umowę społeczną wynegocjować. Te negocjacje trzeba oprzeć na takich wartościach jak solidarność, a nie na społecznym darwinizmie” – pisze w artykule zatytułowanym „Najważniejsza ze społecznych umów” Rafał Woś.

Więcej: tutaj

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

NSZZ "Solidarność" pozytywnie przyjęła wprowadzenie przepisów dotyczących prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Ma jednak wątpliwości dotyczące niektórych rozwiązań. 
Od 21 lutego tego roku wejdą w życie przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników, a 7 kwietnia - przepisy dotyczące pracy zdalnej. Związki zawodowe zauważyły, że już na etapie wdrażania wytycznych zaczynają pojawiać się pewne wątpliwości związane z przeprowadzaniem kontroli trzeźwości. 
- Najprawdopodobniej pracodawcy będą szeroko wprowadzać zasady prewencyjnej kontroli trzeźwości - powiedziała PAP dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ "Solidarność".

Więcej: tutaj

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

NSZZ "Solidarność" ma zastrzeżenia dotyczące bezpłatnego pięciodniowego urlopu opiekuńczego, który przewiduje nowelizacja kodeksu pracy. Chwali natomiast rozwiązania dotyczące umów o pracę na czas określony.
Rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch dyrektyw unijnych, mających zapewnić bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia oraz wprowadzić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. 
NSZZ Solidarność ma uwagi odnośnie odpłatności urlopu opiekuńczego, a także zwolnienia z tytułu siły wyższej. 
O ile to zwolnienie jest płatne 50 proc., to urlop opiekuńczy jest bezpłatny (...) pracownicy nie będą korzystać z tych form urlopów, zwolnień. Będą wybierać opiekę na dziecko, będą korzystać z urlopu wypoczynkowego, natomiast najprawdopodobniej w ostatniej kolejności będą korzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego – powiedziała PAP dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ "Solidarność". 

Więcej…

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 107

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................