Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 385592
Start No images


W czwartek 13 września 2018 roku została odprawiona przez Duszpasterza Ludzi Pracy ks. prałata Tadeusza Baja w asyście pocztu sztandarowego Regionu Ziemia Przemyska i Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu comiesięczna msza święta w intencji Ojczyzny. 
Jak co roku, we wrześniu w kościele pw. Świętego Brata Alberta  środowisko Oświaty przemyskiej „Solidarności” modliło się w intencji nauczycieli i pracowników oświaty oraz uczniów na nowy rok szkolny, a także za Ojczyznę w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Msza święta zakończyła się wspólną modlitwą do św. Brata Alberta – niestrudzonego naśladowcy św. Franciszka.

 


 

 

8 września 1968 Ryszard Siwiec – żołnierz AK, filozof, księgowy z Przemyśla – protestując przeciwko inwazji na Czechosłowację dokonał samospalenia w czasie ogólnokrajowych dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w obecności szefów partii, dyplomatów i 100 tysięcy widzów.
„Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się! Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie, opamiętajcie się! Jeszcze nie jest za późno!”

Zachęcamy do obejrzenia filmu o Ryszardzie Siwcu, "Usłyszcie mój krzyk", autorstwa Macieja Drygasa, dokumentalisty, dzięki któremu świat dowiedział się o bohaterze z Przemyśla oraz apelu z antykomunistycznym przesłaniem, nagrany na dwa dni przed samospaleniem

Źródło: www.fronda.pl fot. www.videofact.com

Polecamy: strona IPN Ryszard Siwiec 1909 - 1968  oraz www.solidarni2010.pl

 

W 38. rocznicę Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” zapraszamy na uroczystą mszę św., która zostanie odprawiona
31 sierpnia 2018 r. o godz.  09.00 w kościele pw. Świętej Trójcy  w Przemyślu

Po mszy św. zostaną złożone wiązanki kwiatów pod tablicą Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, a następnie po przemarszu na Kamienny Most - pod tablicą upamiętniającą wydarzenia sierpnia 1982 roku w Przemyślu.

31 sierpnia obchodzimy jako święto państwowe - Dzień Solidarności i Wolności - ustanowione przez Sejm RP 27 lipca 2005 roku. Dzień ten upamiętnia wolnościowy zryw Polaków przeciwko ustrojowi PRL, łamaniu praw człowieka i obywatela, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia spod jego panowania krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Święto to było obchodzone po raz pierwszy w 25. rocznicę powstania Solidarności oraz porozumień sierpniowych zawartych pomiędzy władzami komunistycznymi a przedstawicielami robotniczych komitetów strajkowych.
Utworzenie "Solidarności" wynikło z fali strajków ogólnopolskich. Pierwsze wystąpienia pojawiły się na Lubelszczyźnie po tym, jak 1 lipca 1980 r. rząd ogłosił podwyżki cen mięsa i wędlin. Wtedy strajki podjęły Państwowe Zakłady Lotnicze w Świdniku, następnie przyłączały się: Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie, Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet", Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów , Zakłady Azotowe "Puławy", a  18 lipca protestowało już około 70. zakładów. Bardzo szybko strajki objęły całą Polskę. Miały tak ogromny zasięg, że władze pomimo wprowadzanych represji nie były w stanie stłumić ich siłą i podjęły rokowania w Szczecinie i Gdańsku. Efektem rozmów  przedstawicieli Komisji Rządowej z robotnikami było podpisanie „Porozumień sierpniowych": 30 sierpnia w Szczecinie i 31 sierpnia w Gdańsku. Na Śląsku zawarto porozumienie 3 września w Jastrzębiu Zdroju. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wysunął listę 21 postulatów, na których czele umieszczono żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych jako prawdziwego reprezentanta robotników. Pozostałe dotyczyły przestrzegania praw i wolności konstytucyjnych, zniesienia przywilejów partyjnych, a także poprawy warunków bytowych społeczeństwa.

 

APEL
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”

o podjęcie działań zmierzających do powstrzymania degradacji miasta Przemyśla i odbudowy jego potencjału społeczno-gospodarczego

Delegaci XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” apelują do władz rządowych, wojewódzkich i samorządowych oraz parlamentarzystów o podjęcie działań zmierzających do powstrzymania degradacji miasta Przemyśla i odbudowy jego potencjału społeczno – gospodarczego.
Trwająca od blisko trzech dekad degradacja mniejszych ośrodków miejskich naszego kraju jest zjawiskiem coraz dotkliwiej społecznie odczuwalnym. W naszym regionie Przemyśl, w świetle kompleksowego raportu Polskiej Akademii Nauk z listopada 2016 roku[1], znajdują się w czołówce listy 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Przemyśl jest jednym z najstarszych i niewątpliwie najpiękniejszych miast Polski, położonym we wschodniej części województwa podkarpackiego, na pograniczu prastarych europejskich szlaków handlowych. Miasto posiada unikalne usytuowanie, zarówno w sensie geopolitycznym, jak i krajobrazowym:
- pogranicze różnych narodowości, kultur i religii, w odległości 12 km od granicy z Ukrainą, będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, na styku Wschodu i Zachodu, na ważnych europejskich szlakach komunikacyjnych,
- pogranicze wielkich krain geograficznych, na terenie Karpat Zachodnich, na styku Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego z Kotliną Sandomierską, tzw. Brama Przemyska.
Jego tysiącletnie, burzliwe dzieje splatały się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. Przemyśl był miastem królewskim I Rzeczypospolitej i stolicą ziemi przemyskiej wchodzącej w skład województwa ruskiego. Na początku XX wieku Przemyśl był jednym z większych miast po północnej stronie Karpat i główną twierdzą Austro-Węgier w tym rejonie Europy. W okresie międzywojennym był w Polsce południowo-wschodniej trzecim co do wielkości miastem, po Lwowie i Krakowie, był ważnym ośrodkiem administracyjno-wojskowym. W latach 1920  - 1945 znajdował się na terenie województwa lwowskiego, a w latach 1945-1974 wchodził w skład województwa rzeszowskiego. W wyniku reformy administracyjnej w czerwcu 1975 roku stał się siedzibą województwa, niestety status ten stracił 1 stycznia 1999 r.

Więcej…

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 84

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................