^ TOP BACK

Galeria

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Wspólna Deklaracja Europejskich Partnerów Społecznych

Wspólna Deklaracja Europejskich Partnerów Społecznych z konferencji ministerialnej w sprawie drogowego transportu towarów:  ujednolicenie europejskiej polityki społecznej.

Podkreślamy znaczenie strategiczne jakie ma dla gospodarki europejskiej drogowy transport towarowy.

 Ponownie wskazujemy potrzebę zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznegoi ochrony środowiska w sektorze drogowego transportu towarowego.

Towarowy transport drogowy jest obecnie uważany za jedną z głównych sił napędzających gospodarkę europejską, gdyż obejmuje około 75% całego lądowego transportu towarowego  i blisko 90% wartości wszystkich ładunków. Transport drogowy stanowi prawie 2% europejskiego PKB.

Podkreślamy znaczenie sektora transportu drogowego dającym zatrudnienie: ponad 6 milionów miejsc pracy w UE związanych bezpośrednio z transportem ciężarowym.

Przypominamy, że Komisja Europejska podkreśla w białej księdze, że transport drogowy będzie nadal odgrywał dominującą rolę w zasobach wydajności zrównoważonego systemu transportu w UE.

Jednocześnie przywołujemy oświadczenie partnerów społecznych z 07 grudnia 2012 w sprawie dalszego otwarcia rynku UE w zakresie drogowego transportu towarowego, przypominając swój pogląd, że w obecnych warunkach nie ma możliwości dalszego otwarcia rynku. Więcej w załączniku.


Wspólna deklaracja

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.