Wydarzenia 2006 rok

 

 

 

 
Pikieta kolejarzy
 

W pogoni za oszczędnościami budżetowymi rząd RP pozbawił, polskich kolejarzy, specjalnych rozwiązań emerytalnych i to właśnie w obronie tzw. Emerytur Kolejowych 19.12.2006r. w samo południe zebrało się około 10 tysięcy kolejarzy żeby zaprotestować przeciw takim praktykom...czytaj więcej

 
Spotkanie opłatkowe
 

W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia członkowie Solidarności uczestniczyli w corocznym spotkaniu opłatkowym w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. Uroczystość poprzedziła Msza św. odprawiona przez Ks. Mariana Kopko duszpasterza NSZZ “Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe. Po mszy przedstawiciele “Solidarności” przeszli do Domu Parafialnego im. Jana Pawła II, gdzie po krótkiej modlitwie życzenia uczestnikom spotkania przekazali Ks. Marian Kopko oraz przewodniczący ...czytaj więcej

 
Foty Grześka Spały
 

Próbka zawodowej fotografii prasowej, bigos, grzane wino i piosenki Joe Cockera – tych rzeczy nie zabrakło na wernisażu w sobotnie południe na ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy. Sprawcą zamieszania był nasz kolega Grzesiek Spała – znany legnicki fotoreporter Konkretów, współpracujący z wieloma krajowymi tytułami. Członek Solidarności przy Zarządzie Regionu Zagłębie Miedziowe...czytaj więcej

 
Sprawiedliwość po latach
 

Dopiero po siedemnastu latach od upadku komunizmu przed Sądem stanął pierwszy funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, który zajmował się rozpracowywaniem opozycji w Zagłębiu Miedziowym...czytaj więcej

 
Msze Święte w intencji ofiar stanu wojennego
 

Zarząd regionu Zagłębie Miedziowe zaprasza na Msze Święte w intencji ofiar stanu wojennego, które odbędą się w poszczególnych miastach Regionu...czytaj więcej

 
Wyższe wynagrodzenie za udział w egzaminach maturalnych
 

25 października Sąd Rejonowy w Legnicy – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok w oczekiwanej przez środowisko nauczycielskie sprawie z powództw nauczycieli I, II i V Liceum Ogólnokształcącego przeciwko swoim pracodawcom o...czytaj więcej

 
W 22 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
 
W 22. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Rodziny w Parszowicach koło Ścinawy odprawiona została uroczysta msza święta w intencji szybkiej beatyfikacji ks. Jerzego. W tym kościele 4 czerwca 1972 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawił jedną ze swoich mszy prymicyjnych...czytaj więcej
 

Wyrok za tragedię w Lubinie

 
Płk Bogdan G., zastępca komendanta wojewódzkiego MO w Legnicy, został ostatecznie skazany na dwa i pół roku więzienia za przyczynienie się do śmierci trzech osób protestujących przeciwko stanowi wojennemu. Wczoraj Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońcy oficera...czytaj więcej
 
22 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
 
"Módlmy się, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie" - powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II po tragicznej śmierci sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki...czytaj więcej
 
Zdobył "Komunizm"
 
Dominik Ziembowicz zdobył najwyższy szczyt byłego ZSRR pod flagą „Solidarności”, której jest członkiem...czytaj więcej
 
XX KZD NSZZ "Solidarność"
 

W Szczecinie w dniach 28 - 29 września obradował XX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Na zjeździe wybrano nowe władze związku na lata 2006 - 2010. Przewodniczącym Komisji Krajowej wybrano ponownie Janusza Śniadka...czytaj więcej

 

 
Prezydent RP Lech Kaczyński na XX KZD NSZZ "S"
 
Tylko istnienie rozsądnych, dobrze zorganizowanych związków zawodowych jest gwarancją równowagi społecznej w Polsce – powiedział m.in. na XX KZD prezydent Lech Kaczyński, który był 28 września br. gościem na szczecińskich obradach „Solidarności”...czytaj więcej
 
Spotkanie Klubu SIP
 

20 września 2006 r., w Legnicy odbyło się, pierwsze po przerwie urlopowej, spotkanie członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy. W spotkaniu wzięli udział sipowcy...czytaj więcej

 
  XXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy
 
Ok. 60 tys. pracowników i związkowców przybyło na Jasną Górę, by za pośrednictwem Królowej Polski - Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej - modlić się o przezwyciężenie wszystkiego, co jest niesprawiedliwością i krzywdą, co jest pogwałceniem praw człowieka...czytaj więcej
 
Księża pod ziemią
 

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski oraz duszpasterze ludzi pracy z całej Polski spotkali się w Zagłębiu Miedziowym. Było to coroczne spotkanie, by omówić nie tylko najważniejsze sprawy dotyczące problemów ludzi pracy, ale również spotkać się z pracownikami zatrudnionymi w zakładach pracy.....czytaj więcej 

 
24 rocznica Wydarzeń Lubińskich

 

W 24 rocznicę tragicznych wydarzeń lubińskich członkowie NSZZ Solidarność, Towarzystwa Pamięci Ofiar Lubina '82 oraz mieszkańcy Lubina spotkali się w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej na Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Stefana Regmunta w obecności kilkunastu księży...czytaj więcej
 
Nagrodzony inspektor
 
Jan Kosowski, po siedemnastu latach pracy jako społeczny inspektor pracy w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa w Lubinie został uhonorowany niezwykle prestiżową nagrodą im. Haliny Krahelskiej...czytaj więcej
 
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe
 

28 czerwca odbyło się VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność". Wybrano nowe władze Związku na kolejną kadencję (2006 - 2010)...czytaj więcej

 
25 lat kapłaństwa
 

Pielgrzym, budowniczy, duszpasterz ludzi pracy, duszpasterz NSZZ Solidarność Regionu Zagłębie Miedziowe - ksiądz Marian Kopko, proboszcz parafii Matki Boskiej Królowej Polski, świętował 25 rocznicę kapłaństwa...czytaj więcej

 
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
 
28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Tego dnia myślimy o tych, którzy zginęli w pracy, doznali urazów czy cierpią na choroby zawodowe...czytaj więcej
 
Wybory w związku
 
W Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się wybory w organizacjach zakładowych. Do tej pory odbyły się wybory w kilkunastu organizacjach. Wybory w PKP Cargo Zakładzie Przewozów Towarowych wygrał Piotr Kłosowski. Informacje o dokonanych wyborach w poszczególnych organizacjach
 
25 letni sztandar
 
Związkowcy z Solidarności z Zakładu Mechanicznego Legmet mimo połączenia z Zakładami Zanam cały czas pamiętają o rocznicy poświęcania swojego sztandaru. w tym roku 2 lutego minęła 25. Rocznica poświęcenia sztandaru ZM Legmet...czytaj więcej
 

          2009, 2008,  2007 < Zobacz więcej >  2005 , 2004

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl