NSZZ „Solidarność" przy MPK Sp. z o.o. w Legnicy Przewodniczący: Piotr Wegner Delegaci na WZD Regionu: Piotr Wegner

NSZZ „Solidarność" przy Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Złotoryi Przewodniczący: Jacek Wojtek

NSZZ „Solidarność" przy Kuźni Jawor SA Przewodniczący: Andrzej Woźnica Delegaci na WZD Regionu: Andrzej Woźnica, Danuta Jabłońska

NSZZ „Solidarność pracowników Real w Lubinie Przewodniczący: Piotr Stępnik Delegaci na WZD Regionu: Renata Nowak

NSZZ „Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Miesz­kaniowej w Polkowicach Przewodniczący: Ewa Portianko

NSZZ „Solidarność" przy Biurze Zarządu KGHM PM SA Przewodniczący: Leokadia Kurek

NSZZ „Solidarność" Miedziowym Centrum Zdrowia Przewodniczący: Maria Masny

NSZZ „Solidarność" Nadleśnictwie Złotoryja Przewodniczący: Krystyna Fogiel

NSZZ „Solidarność" Przedsiębiorstwie Górniczo Produkcyj­nym Bazalt S.A. w Wilkowie Przewodniczący: Witold Kłodnicki

NSZZ „Solidarność" przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej Przewodniczący: Helena Szułkowska

NSZZ „Solidarność" przy PKP Cargo SA Zakład Przewozów Towarowych w Legnicy Przewodniczący: Piotr Kłosowski

Delegaci na WZD Regionu: Piotr Kłosowski, Jacek Krawczun, Dariusz Liszewski

NSZZ Solidarność przy Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie Przewodnicząca: Anna Krzyżanowska

 NSZZ Solidarność przy DODR we Wrocławiu O/Chojnów   Przewodniczący: Bogusław Bernasiewicz

NSZZ Solidarność przy ZG Lubin Przewodniczący: Bogdan Nuciński  Delegaci na WZD: Wojciech Arndt, Marek Budziak, Andrzej Kulik, Bogdan Nuciński, Wiesław Samul, Tadeusz Wodziczka, Zenon Zawodni 

NSZZ Solidarność przy Fabryce Urządzeń Mechanicznych Chofum SAPrzewodniczący: Marian Rymkiewicz Delegat na WZD: Marian Rymkiewicz 

NSZZ Solidarność przy MOPS w Jaworze Przewodniczący: Andrzej Hołub 

NSZZ Solidarność przy Komendzie Powiatowej PSP w Jaworze             Przewodniczący: Adam Kasztelan

NSZZ Solidarność pracowników Real w Legnicy   Przewodniczący: Waldemar Bęcławski

Delegat na WZD: Waldemar Bęcławski

 NSZZ Solidarność przy ZUS O/Legnica Przewodniczący: Dariusz Lipowski          Delegaci na WZD: Dariusz Lipowski, Jacek Parafinowicz

NSZZ Solidarność przy Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy                 Przewodniczący: Adam Józkowicz 

NSZZ Solidarność przy Stzregomskich Zakładach WyrobówPapierowych              Unipap w Legnicy Przewodniczący: Sylwester Maj 

NSZZ Solidarność przy PKP Cargo O/Legnica Przewodniczący: Marek Podskalny Delegaci na WZD: Małgorzata Wojtyło, Maciej Łodyga

NSZZ Solidarność przy Spółdzielni Usługowej ARGOS w Legnicy Przewodniczący: Bogdan Wosiek 

NSZZ Solidarność przy Partner Serwis O/Legnica Przewodniczący: Marek Rypiński

NSZZ Solidarność przy Nadleśnictwie Przemków Przewodniczący: Zbigniew Waligóra

NSZZ Solidarność przy Naftobazach Bazie Paliw nr 10 w Kawicach Przewodniczący: Lesław Szkudlarek 

NSZZ Solidarność przy DFM Zanam - Legmet Przewodniczący: Andrzej Dynak Delegaci na WZD: Marian Zubko, Dariusz Czajkowski

NSZZ Solidarność przy SM Piekary w Legnicy Przewodniczący: Leonard Kijanka Delegat na WZD: Leonard Kijanka

NSZZ Solidarność przy WPEC w Legnicy Przewodniczący: Adam Malczewski Delegaci na WZD: Stanisław Melniczuk, Adam Malczewski

NSZZ „Solidarność" przy Hucie Miedzi Legnica Przewodniczący: Witold Nowicki Delegaci na WZD: Witold Nowicki, Tadeusz Tumilewicz

NSZZ „Solidarność" przy Patalec-Elpena Sp. z o.o. w Legnicy Przewodniczący: Adam Wegner Delegaci na WZD: Adam Wegner

NSZZ „Solidarność" przy EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. o/ Legnica Przewodniczący: Bogdan Kieleczawa Delegaci na WZD: Bogdan Kieleczawa, Dariusz Rzymek, Andrzej Szwajkowski

NSZZ „Solidarność" pracowników Poczty Polskiej w Legnicy Przewodniczący: Romana Pilarz Delegaci na WZD: Romana Pilarz, Halina Trzepacz

NSZZ „Solidarność" przy Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w Legnicy Przewodniczący: Robert Kaczanowski

NSZZ „Solidarność" przy Legnickim Przedsiębiorstwie Wodo­ciągów i Kanalizacji SA. w Legnicy Przewodniczący: Dariusz Małachowski

NSZZ „Solidarność" przy Qubus Hotel Sp. z o.o. w Legnicy Przewodniczący: Władysława Fassa

NSZZ „Solidarność" przy Global Pollena SA. w Jaworze Przewodniczący: Wojciech Nolbrzak

NSZZ „Solidarność" przy Nadleśnictwie w Jaworze Przewodniczący: Jacek Celmer

NSZZ „Solidarność" przy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Jaworze Przewodniczący: Irena Zalewska

NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze Przewodniczący Stanisław Witek Delegaci na WZD: Stanisław Witek

NSZZ „Solidarność" przy Zakładzie Usług Remontowych w Jaworze Przewodniczący: Henryk Zaręba

NSZZ „Solidarność" przy Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie Przewodniczący: Bogdan Kwiatkowski

NSZZ „Solidarność" przy KGHM PM SA. O/Huta Miedzi Gło­gów w Żukowicach Przewodniczący: Jerzy Czarnecki Delegaci na WZD: Krzysztof Bączek, Jerzy Czarnecki, Jacek Franczuk, Andrzej Kucharski

NSZZ „Solidarność" przy Zakładzie Nietypowej Produkcji Małotonażowej i Prototypów O/ Instytut Metali Nieżelaznych w Legnicy Przewodniczący: Zbigniew Plukar

NSZZ „Solidarność" przy Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Przewodniczący: Zbigniew Próżny

NSZZ „Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. w Legnicy Przewodniczący: Wiktor Szymański

NSZZ „Solidarność" przy Ruch SA. w Warszawie O/Dolnośląski Zespół w Legnicy z/s w Lubinie Przewodniczący: Lidia Siwek

NSZZ „Solidarność" przy PKS TransPol Sp. z o.o. w Legnicy             Przewodniczący: Marek Siedlewski

NSZZ „Solidarność" przy Modernbud Sp. z o.o. w Legnicy Przewodniczący: Andrzej Gumulak                                                    

NSZZ „Solidarność" przy Legnickim Przedsiębiorstwie Gospo­darki Komunalnej Sp. z o.o. Przewodniczący: Józef Podlaski                                                          

NSZZ „Solidarność" przy Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przewodniczący: Jerzy Michalczyk                                                      

NSZZ „Solidarność" przy Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy Przewodniczący: Radosław Miśta                                                        

NSZZ „Solidarność" Emerytów i Rencistów w Legnicy Przewodniczący: Helena Grabiec

NSZZ „Solidarność" przy PKP Energetyka Zakład Dolnośląski w Legnicy Przewodniczący: Dariusz Pają

NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania nr I w Legnicy Przewodniczący: Mariola Karwan Delegaci na WZD: Mariola Karwan, Ewa Kosiorowska                         

NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania nr 2 w LegnicyPrzewodniczący: Teresa Gresiuk Delegaci na WZD: Teresa Gresiuk                                                      

NSZZ „Solidarność" przy Spółdzilni Inwalidów „Inprodus” w Jaworze Przewodniczący: Eugeniusz Rębisz                                                     

NSZZ „Solidarność" przy PKO BP w Jaworze Przewodniczący: Bogumiła Kasińska

NSZZ „Solidarność" przy KGHM PM SA. O/Huta Miedzi Cedynia w Orsku Przewodniczący: Zbigniew Dudek Delegaci na WZD: Kazimierz Magdziak

NSZZ „Solidarność" przy Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie Przewodniczący: Andrzej Bartkowiak Delegaci na WZD: Andrzej Meger

NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie Przewodniczący: Ludwik Lehman Delegaci na WZD: Czesław Czupryniak, Ewa Dorocińska-Dyduk, Jan Rzepa

NSZZ „Solidarność" przy Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie Przewodniczący: Janusz Kryński

NSZZ „Solidarność" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Przewodniczący: Danuta Gross

NSZZ „Solidarność" przy Starostwie Powiatowym w Głogowie Przewodniczący: Radosław Pobol

NSZZ „Solidarność" przy Automatyce Miedzi Sp. z o.o. w Głogowie Przewodniczący: Edward Skowroński

NSZZ „Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej SA. w Lubinie Przewodniczący: Wiesława Schultz Delegaci na WZD: Wiesława Schultz

NSZZ „Solidarność" przy Społem PSS w Lubinie Przewodniczący: Irena Kaspryszyn Delegaci na WZD: Halina Bielec

NSZZ „Solidarność" przy Nadleśnictwie Chocianów Przewodniczący: Wojciech Potyszka

NSZZ „Solidarność" Pracowników Służby Zdrowia w Lubinie Przewodniczący: Bogusława Grabowska Delegaci na WZD: Krystyna Glapa, Alina Banaszkiewicz

NSZZ „Solidarność" przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Przewodniczący: Mirosław Kraśniański

NSZZ „Solidarność" przy KGHM PM SA. OZG Rudna Przewodniczący: Józef Czyczerski Delegaci na WZD: Waldemar Brus, Cezary Burzyński, Józef Czyczerski, Mirosław Drabczyk, Łukasz Kuczyński, Zbigniew Laskowski, Witold Ortyński, Jacek Piatowski, Mirosław Pomirski, Wiesław Świerscz  

NSZZ „Solidarność" przy Pol-Miedź-Trans Sp. z o.o. w Lubinie Przewodniczący: Adam Januchta Delegaci na WZD: Adam Januchta, Krzysztof Kamiński, Anna Mazur, Jarosław Polowy

NSZZ „Solidarność" przy lnova Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Przewodniczący: Kazimierz Dajer

NSZZ „Solidarność" przy Centrum Zdrowia SA. w Lubinie Przewodniczący: Maria Masny Delegaci na WZD: Danuta Smulska Radka

NSZZ „Solidarność" przy Zakładzie Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej w Rudnej Przewodniczący: Eugeniusz Pleban

NSZZ „Solidarność" przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubinie Przewodniczący: Dorota Piwowarczyk

NSZZ „Solidarność" przy KGHM PM SA. O/ZG Polkowice- Sieroszowice w Kazimierzowie Przewodniczący: Bogusław Szarek Delegaci na WZD: Jacek Dziuba, Mariusz Dziurman, Bogumił Kozak, Sławomir Małachowski, Andrzej Marus, Bogusław Szarek, Tadeusz Tomski

NSZZ „Solidarność" przy KGHM PM SA. O/Zakład Hydrotechniczny Przewodniczący: Sławomir Kleczyński Delegaci na WZD: Sławomir Kleczyński

NSZZ „Solidarność" przy ZUW Urbex Sp. z o.o. w Lubinie Przewodniczący: Stanisław Miazga Delegaci na WZD: Stanisław Miazga, Dariusz Kwaśnik

NSZZ „Solidarność" przy KGHM PM SA O/ZWR w Polkowicach Przewodniczący: Franciszek Poselużny Delegaci na WZD: Franciszek Poselużny, Władysław Roszatyński

NSZZ „Solidarność" przy Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Lubinie Przewodniczący: Andrzej Szulc

NSZZ „Solidarność" przy Volkswagen Motor Polska w Polkowicach Przewodniczący: Dariusz Dąbrowski Delegaci na WZD: Dariusz Dąbrowski, Marek Gawron, Janusz Kiepuszewski, Piotr Motyliński, Bogusław Browiec, Jarosław Ściana

NSZZ „Solidarność" przy Sitech Sp. z o.o. w Polkowicach Przewodniczący: Ewa Grześkowiak Delegaci na WZD: Marek Broda, Ewa Grześkowiak,  Artur Hupałowski, Daniel Karpiak

NSZZ „Solidarność" przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie Przewodniczący: Barbara Ferenc

NSZZ „Solidarność" przy Hormann Serwis Polska Sp. z o.o. w Poznaniu O/Polkowice Przewodniczący: Jerzy Brzeźniak

NSZZ „Solidarność" przy PPU Magrotex Sp. z o.o. w Chojnowie Przewodniczący: Zbigniew Letkiewicz

NSZZ „Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Górniczo Produkcyjnym Bazalt SA. w Wilkowie Przewodniczący: Witold Kłodnicki

NSZZ „Solidarność" przy Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdrój Przewodniczący: Andrzej Pięterek

NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Złotoryi Przewodniczący: Małgorzata Maćkowiak

NSZZ „Solidarność" przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Przewodniczący: Sława Kolano

NSZZ „Solidarność" przy Nadleśnictwie Złotoryja Przewodniczący: Krystyna Fogiel

NSZZ „Solidarność" przy Boart Longyear Sp. z o.o. w Wilkowie Przewodniczący: Leopold Blasewac

NSZZ „Solidarność" przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej Przewodniczący: Helena Szulkowska

NSZZ „Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Produkcyjno Han­dlowym Wbis w Złotoryi Przewodniczący: Dorota Lemba

NSZZ „Solidarność" przy Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych Sp. z o.o. w Wilkowie Przewodniczący: Ireneusz Głowacki

NSZZ „Solidarność" przy Gimnazjum w Zagrodnie Przewodniczący: Jadwiga Jankowska

NSZZ „Solidarność" przy Zakładach Wapienniczych Wojcieszów Sp. z o.o. Przewodniczący: Krzysztof Nowicki

NSZZ „Solidarność" przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi Przewodniczący: Maria Wachełko Delegaci na WZD: Maria Wachełko

NSZZ „Solidarność" przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy Przewodnicząca: Joanna Baran Delegaci na WZD: Joanna Baran

NSZZ „Solidarność" przy Masters S.A. w Legnicy Przewodnicząca: Anna Guzek

NSZZ „Solidarność" przy DGP Dozorbud Grupa Polska Sp z o.o. w Legnicy Przewodniczący: Krzysztof Przystaj

NSZZ „Solidarność" przy Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy Przewodniczący: Robert Mróz Delegaci na WZD: Robert Mróz

NSZZ „Solidarność" przy Zarządzie Regionu Zagłębie Miedziowe Przewodnicząca: Krystyna Marcinowska

NSZZ „Solidarność" przy SP ZOZ w Jaworze Przewodnicząca: Małgorzata Pancerz

NSZZ „Solidarność" przy Fabryce Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie Przewodniczący: Bogdan Źrebiec

NSZZ „Solidarność" przy Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie Przewodniczący: Roman Obacz

NSZZ „Solidarność" Komendzie Powiatowej PSP w Ścinawie Przewodniczący: Marek Dąbal

NSZZ „Solidarność" przy MPWiK w Lubinie Przewodniczący: Marek Brzeziński

NSZZ „Solidarność" przy PeBeKa w Lubinie Przewodniczący: Adam Myrda Delegaci na WZD: Adam Myrda, Janusz Chochoł, Ireneusz Pasis, Marek Gule-wicz, Bogdan Orłowski

NSZZ „Solidarność" przy SM Prylesie w Lubinie Przewodniczący: Grzegorz Halot

NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie Przewodniczący: Ryszard Lis Delegaci na WZD: Danuta Ciuksa, Ryszard Lis

NSZZ „Solidarność" przy Energetyce Sp z o.o. w Lubinie Przewodniczący: Zbigniew Wojtków Delegaci na WZD: Zbigniew Wojtków

Sekcja Regionalna Emerytów i Rencistów Przewodniczący: Andrzej Wyporkiewicz  

Sekcja Regionalna Hutniczo- Przetwórcza Miedzi Przewodniczący: Jerzy Czarnecki

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 


ZARZĄD REGIONU ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" UL. FRYDERYKA SKARBKA 9, 59-220 LEGNICA          TEL.0767210878  FAX 0767210888      EMAIL:legnica@solidarnosc.org.pl