Solidarność Podbeskidzie Zmarła Zofia Lulek

Zmarła Zofia Lulek

Zmarła Zofia Lulek

Udostępnij na:

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 lutego 2023 r. zmarła nasza koleżanka Zofia Lulek. Miała 66 lat.

Zosia od 1980 roku była członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. W latach 1982-89 współpracowała z podziemną „Solidarnością” (głównie z Tymczasową Komisją Zakładową „S” w FSM), zajmując się m.in. kolportażem prasy podziemnej i udziałem w akcjach ulotkowych. Jej głównym kontaktem z podziemiem byli Jan i Anna Frączkowie (jej sąsiedzi w hotelu robotniczym przy ul. Solnej w Bielsku-Białej). Dla nich przechowywała w swym pokoju podziemne wydawnictwa i pod ich nieobecność zajmowała się przekazywaniem tych wydawnictw kolporterom.

W związku ze swą działalnością podziemną była szykanowana przez SB (wielokrotne rewizje, przesłuchania i zatrzymania na 48 godz.). Od 2016 r. była członkiem Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” w Bielsku-Białej.

Zofia Lulek za swą działalność została uhonorowana w 2008 r. tytułem „Zasłużona dla Solidarności Podbeskidzia”, w 2018 r. otrzymała status Działacza Opozycji Antykomunistycznej, a w 2022 r. odznaczona została Medalem 100-Lecia Odzyskanej Niepodległości.

Rodzinie, krewnym i przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…

Pogrzeb śp. Zofii Lulek odbędzie się w piątek 24 lutego 2023 r. o godz. 15.00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipniku (ul. Ks. Brzóski 3).

Udostępnij na: