Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

 • 16 listopada 2022 r.

  Informujemy, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zawieszeniu jutrzejszego wyjazdu na „Marsz Godności” do Warszawy.
  Na razie nie podano nowego terminu.

  Więcej TUTAJ

  Źródło: www.tysol.pl

 • 26 września 2022 r. Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” podjął Uchwały dotyczące uregulowań z zakresu wyborów w strukturach naszego regionu na kadencję 2023-2028.

  Wraz z Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność” (TUTAJ) stanowią one zasady i wytyczne do prowadzenia zebrań wyborczych w jednostkach organizacyjnych związku w Regionie Podbeskidzie NSZZ „S”.

  Sekretarz
  Zarządu Regionu Podbeskidzie
  NSZZ „Solidarność”
  Andrzej Madyda


  skład-KOMISJI-WYBORCZEJ


  kalendarz-wyborczy


  klucz-wyborczy

 • 28 lipca 2022 r.

  Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” organizuje w dniach 14.11.2022 do 18.11.2022 r. szkolenie dla nowo wybranych oraz kontynuujących kolejną kadencję Społecznych Inspektorów Pracy, a także dla przedstawicieli Związków Zawodowych w Komisjach BHP.

  Program (szczegółowy program jest TUTAJ) szkolenia obejmuje:

  1.  Materiały niebezpieczne i wybuchowe.
  2.  Czas pracy.
  3.  Pierwsza pomoc przedlekarska – wykłady, ćwiczenia.
  4.  Praca w wysokich i niskich temperaturach.
  5.  Praktyczne szkolenie dot. gaszenia różnych materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

  Uczestnicy szkolenia będą mogli zobaczyć nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe w firmie „Lotos Terminale” w Czechowicach-Dziedzicach.
  Szkolenie prowadzą Nadinspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Specjalista z Urzędu Dozoru Technicznego oraz Koordynator BHP z Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

  Miejsce szkolenia: Dom Wczasowy Beskidy Wisła
  ul. Wypoczynkowa 10, 43-460 Wisła

  Koszt szkolenia 1100 zł (noclegi w pokojach 2-osobowych – możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą 30 zł/doba, pełne wyżywienie)

  Koszt szkolenia 1100 zł (noclegi w pokojach 2-osobowych – możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą, pełne wyżywienie).

  Zgłoszenia prosimy przesyłać do Wiceprzew./Skarbnika ZR Stanisława Sołtysika (do dnia 4.11.2022 r.) na adres:

  tel: +48 603 321 939

  email: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

  W celu wzięcia udziału w szkoleniu, należy złożyć wniosek (do pobrania razem z zaproszeniem: PDF) podpisany przez pracodawcę. Koszty szkolenia ponosi pracodawca.

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

  Zdjęcie: Obraz WikiImages z Pixabay

 • 15 marca 2022 r.


  Szanowni Państwo,

  17 marca 2022 r. pracownicy ZUS będą w wielu miejscowościach odpowiadali na pytania o świadczenie Rodzinne 500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

  Pomogą w złożeniu wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS. Każdy będzie miał możliwość wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących świadczeń rodzinnych oraz złożenia elektronicznego wniosku o 500 plus lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,

  Pracownicy bielskiego Oddziału ZUS będą do Państwa dyspozycji 17 marca br. w:

  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku , ul. Beskidzka 4, w godz. 8:00 do 12:00,
  Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” w Brennej, ul. Wyzwolenia 69, w godz. 9:00 do 13:00,
  Gminnym Klubie Sportowym Radziechowy-Wieprz, Wieprz 940, w godz. 9.30 do 13.30.

  Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego

  Z wyrazami szacunku

  Monika Willmann
  Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej

  Wydział Organizacji i Analiz
  ul. Krasińskiego 34,36
  43-300 Bielsko-Biała
  tel. 33 825 22 16

   

 • Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 22 lutego 2022 roku zmarł Jan Siwiec, działacz związkowy i samorządowy z Suchej Beskidzkiej. Miał 66 lat.  (więcej…)

 • 23 lutego 2022 r.

  W dniu 2 lutego 2022 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o parkach narodowych przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zamiarem Projektodawcy jest m. in. wprowadzenie scentralizowanego zarządzania, funkcjonującymi obecnie 23 parkami narodowymi, poprzez powołanie nowego podmiotu – Polskich Parków Narodowych.

  Jednocześnie ustawa miałaby w sposób kompleksowy usystematyzować działalność parków narodowych w Polsce – do tej pory bowiem kwestie te regulowane były na mocy ustawy o ochronie przyrody, ale również w kilkudziesięciu innych, odrębnych, aktach prawnych.

  Projekt ustawy, z oczywistych względów, wywołał silny rezonans w Krajowej Sekcji Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność”. Nie wgłębiając się w generalną ocenę kierunku proponowanych zmian, przedstawiciele Sekcji bardzo mocno akcentują sprawy pracownicze. Należy podkreślić, że obecnie pracownicy parków narodowych objęci są ponadzakładowym układem zbiorowym pracy zawartym przez stronę pracowników z reprezentacją pracodawców. W związku z tym, z pracowniczego punktu widzenia, kluczowym jest takie sformułowanie zapisów nowej ustawy, aby nie ucierpiały interesy zatrudnionych, którzy i tak należą do najsłabiej zarabiającej grupy pracowników sfery budżetowej – a więc by nie stracili oni ochrony w postaci układu zbiorowego.

  – Niestety, aktualny kształt projektu nie daje pewności, że te postulaty zostaną wzięte pod uwagę. Mało tego, pojawia się uzasadniony niepokój co do pozycji pracowników w nowym podmiocie – mówi Maciej Mażul, przewodniczący sekcji.

  Sam fakt przekształcenia się 23 niezależnych jednostek w jedną, scentralizowaną strukturę, powoduje iż trzeba odpowiednio dostosować ramy układowe, natomiast proponowana w projekcie ustawy ścieżka zawarcia nowego układu zbiorowego, tym razem już zakładowego, rodzi niebezpieczeństwo, że strona silniejsza tj. pracodawca, będzie chciała wymusić na stronie słabszej , wprowadzenie niekorzystnych dla niej zmian lub jedynie pozorować działania zmierzające do zawarcia nowego porozumienia.

  – Doświadczenie uczy, a takie sytuacje miały już miejsce w innych jednostkach budżetowych, że scenariusz zawarcia nowego układu zbiorowego pracy może być odkładany w czasie, a reprezentanci „Solidarności” mają iście diabelską alternatywę, albo muszą zgodzić się na nowe, gorsze, warunki albo pogodzić się z sytuacją, że negocjacje układowe nigdy nie zostaną sfinalizowane – zwraca uwagę Przemek Pytel z Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK  – Dlatego mając na względzie znaczenie jakie dla pracowników parków narodowych  ma obecnie obowiązujący ponadzakładowy układ zbiorowy,  będziemy uważnie śledzić przebieg rozmów przedstawicieli Sekcji z Panią Minister Małgorzatą Golińską, odpowiedzialną za projekt ustawy z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

   pp

  Źródło: solidarnosc.org.pl

 • 13 września 2021 r.

  Trwa ogólnopolska akcja zbierania podpisów poparcia dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w kwestii emerytur stażowych. Podpisy można składać między innymi w zakładowych organizacjach związkowych, w biurach oddziałów naszego związku, a także… na ulicach naszych miast. Dzisiaj zbieramy podpisy w Suchej Beskidzkiej przy ul. Semika 1.

   

 • W związku z obradami sesji sprawozdawczej XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ “Solidarność” Regionu Podbeskidzie w czwartek 9 września 2021 roku biura Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” w Bielsku-Białej oraz biura terenowych oddziałów naszego związku będą nieczynne.

 • 8.07.2021 r.

  Ważniejsze szlaki na Baranią Górę 
  • Z Wisły Czarne czarnym szlakiem do schroniska i później czerwonym na szczyt Baraniej Góry: 3,5 h.
  • Z Wisły Czarne niebieskim szlakiem na Baranią Górę przez Dolinę Białej Wisełki: 3 h.
  • Z Przełęczy Salmopolskiej czerwonym szlakiem i następnie zielonym: 3h 10 min.

  Wpłaty przyjmujemy do 17 września 2021 r.

   

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

34-300 Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
T:
506 194 978
E: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

andrzej_madyga_solidaność

Koordynator – Andrzej Madyda

Godziny urzędowania
wtorek i czwartek: 8.00 – 16.00

SPOTKANIA PROSIMY UZGADNIAĆ TELEFONICZNIE


Zapraszamy wszystkich przewodniczących organizacji związkowych NSZZ „S” lub osoby oddelegowane przez przewodniczącego do brania udziału w comiesięcznych spotkaniach, organizowanych w każdy ostatni piątek miesiącao godz. 9.00 w siedzibie Oddziału.