Oświęcim

Oświęcim

  • 16 listopada 2022 r.

    Informujemy, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zawieszeniu jutrzejszego wyjazdu na „Marsz Godności” do Warszawy.
    Na razie nie podano nowego terminu.

    Więcej TUTAJ

    Źródło: www.tysol.pl

  • 10 listopada 2022 r.

    Pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim rozpoczęli akcję protestacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz radnych na trudną sytuację płacową w Urzędzie oraz innych instytucjach zarządzanych przez Miasto.

    Akcja protestacyjna jest efektem braku porozumienia w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Reprezentująca pracowników Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu wystąpiła do ministra o wyznaczenie mediatora w związku z niespełnieniem wysuniętych żądań płacowych w celu poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników.

    – Zarobki pracowników zatrudnionych na stanowiskach takich jak referent, podinspektor lub inspektor są bardzo niskie od dawna, jednak obecna sytuacja w Polsce sprawia, że pracownicy z miesiąca na miesiąc ubożeją przez galopującą inflację. Ceny żywności, prądu, gazu oraz wszystkich innych podstawowych produktów i usług odczuwalnie wzrastają z miesiąca na miesiąc, a wynagrodzenia w zasadzie zatrzymały się na tym samym poziomie, więc realnie ich siła nabywcza jest coraz niższa. Mierząc się z codziennymi wyzwaniami i wciąż rosnącymi wydatkami, pracując uczciwie czterdzieści godzin w tygodniu, mamy prawo do wynagrodzeń zapewniających nam komfort życia nie martwiąc się o to, czy nie zabraknie nam pieniędzy na życie zanim otrzymamy wynagrodzenie za kolejny miesiąc – mówią pracownicy.

    Dodatkową frustrację pracowników powoduje bierne podejście Prezydenta Miasta Oświęcim do tematu niskich wynagrodzeń, a wręcz jasny sprzeciw wobec podwyżek. To utwierdza pracowników w świadomości niedoceniania przez Prezydenta pracy pracowników Urzędu Miasta. Każdorazowa wypowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim (czy to na sesji Rady Miasta Oświęcim, czy w lokalnych mediach) utwierdza pracowników w przekonaniu, że ze strony Prezydenta nie ma dobrej woli i chęci pochylenia się nad problemem. Podwyżki diet Radnych Rady Miasta w Oświęcimiu, oraz wynagrodzenia samego Pana Prezydenta i to z wyrównaniem, sugerują zrozumienie dla postępujących zmian ekonomicznych, które w jednakowym stopniu dotyczą wszystkich pracowników Magistratu. Inwestycja w kapitał ludzki, również jest inwestycją, która służy realizacji zadań samorządu. Nie do przyjęcia, w kontekście obowiązujących zwyczajowo standardów, jest pominięcie strony związkowej w projektowaniu wynagrodzeń w budżecie na  przyszły rok.

    Akcja protestacyjna nie wprowadza żadnych utrudnień dla mieszkańców. Pracownicy, rozumiejąc swoją społeczną misję, starają się zwrócić uwagę na trudną sytuację w Urzędzie Miasta solidaryzując się ze wszystkimi, których dosięgły skutki obecnego kryzysu.

    Jerzy Chrząszcz 
    Przewodniczący
    Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
    Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu

     

  • 26 września 2022 r. Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” podjął Uchwały dotyczące uregulowań z zakresu wyborów w strukturach naszego regionu na kadencję 2023-2028.

    Wraz z Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność” (TUTAJ) stanowią one zasady i wytyczne do prowadzenia zebrań wyborczych w jednostkach organizacyjnych związku w Regionie Podbeskidzie NSZZ „S”.

    Sekretarz
    Zarządu Regionu Podbeskidzie
    NSZZ „Solidarność”
    Andrzej Madyda


    skład-KOMISJI-WYBORCZEJ


    kalendarz-wyborczy


    klucz-wyborczy

  • 28 lipca 2022 r.

    Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” organizuje w dniach 14.11.2022 do 18.11.2022 r. szkolenie dla nowo wybranych oraz kontynuujących kolejną kadencję Społecznych Inspektorów Pracy, a także dla przedstawicieli Związków Zawodowych w Komisjach BHP.

    Program (szczegółowy program jest TUTAJ) szkolenia obejmuje:

    1.  Materiały niebezpieczne i wybuchowe.
    2.  Czas pracy.
    3.  Pierwsza pomoc przedlekarska – wykłady, ćwiczenia.
    4.  Praca w wysokich i niskich temperaturach.
    5.  Praktyczne szkolenie dot. gaszenia różnych materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

    Uczestnicy szkolenia będą mogli zobaczyć nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe w firmie „Lotos Terminale” w Czechowicach-Dziedzicach.
    Szkolenie prowadzą Nadinspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Specjalista z Urzędu Dozoru Technicznego oraz Koordynator BHP z Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

    Miejsce szkolenia: Dom Wczasowy Beskidy Wisła
    ul. Wypoczynkowa 10, 43-460 Wisła

    Koszt szkolenia 1100 zł (noclegi w pokojach 2-osobowych – możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą 30 zł/doba, pełne wyżywienie)

    Koszt szkolenia 1100 zł (noclegi w pokojach 2-osobowych – możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą, pełne wyżywienie).

    Zgłoszenia prosimy przesyłać do Wiceprzew./Skarbnika ZR Stanisława Sołtysika (do dnia 4.11.2022 r.) na adres:

    tel: +48 603 321 939

    email: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

    W celu wzięcia udziału w szkoleniu, należy złożyć wniosek (do pobrania razem z zaproszeniem: PDF) podpisany przez pracodawcę. Koszty szkolenia ponosi pracodawca.

    ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

    Zdjęcie: Obraz WikiImages z Pixabay

  • 4 maja 2022 r.

    Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, mieszkańcy Oświęcimia uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Msza święta za Ojczyznę, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, biało-czerwony przemarsz ulicami miasta z udziałem mieszkańców, władz samorządowych, szkół, placówek i instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej – tak wyglądały w Oświęcimiu obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

    Główne uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Tadeusza Kościuszki przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie uczczono pamięć twórców Konstytucji 3 Maja oraz wszystkich, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. Poprzedziła je msza święta odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

    W uroczystościach uczestniczyli również członkowie NSZZ „Solidarność”, reprezentujący tutejszy Oddział Podbeskidzkiej Solidarności w Oświęcimiu.

    Dziękuje serdecznie za udział.

    Koordynator o. Oświęcim
    Joanna Czerwik

  • 15 marca 2022 r.


    Szanowni Państwo,

    17 marca 2022 r. pracownicy ZUS będą w wielu miejscowościach odpowiadali na pytania o świadczenie Rodzinne 500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

    Pomogą w złożeniu wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS. Każdy będzie miał możliwość wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących świadczeń rodzinnych oraz złożenia elektronicznego wniosku o 500 plus lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,

    Pracownicy bielskiego Oddziału ZUS będą do Państwa dyspozycji 17 marca br. w:

    Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku , ul. Beskidzka 4, w godz. 8:00 do 12:00,
    Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” w Brennej, ul. Wyzwolenia 69, w godz. 9:00 do 13:00,
    Gminnym Klubie Sportowym Radziechowy-Wieprz, Wieprz 940, w godz. 9.30 do 13.30.

    Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego

    Z wyrazami szacunku

    Monika Willmann
    Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Oddział w Bielsku-Białej

    Wydział Organizacji i Analiz
    ul. Krasińskiego 34,36
    43-300 Bielsko-Biała
    tel. 33 825 22 16

     

  • Dotarła do nas kolejna tragiczna wiadomość: 7 grudnia 2021 roku zmarł Wiesław Konrad Czarnik – nauczyciel, działacz związkowy i samorządowy z Oświęcimia. Miał 75 lat. (więcej…)

  • W związku z obradami sesji sprawozdawczej XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ “Solidarność” Regionu Podbeskidzie w czwartek 9 września 2021 roku biura Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” w Bielsku-Białej oraz biura terenowych oddziałów naszego związku będą nieczynne.

  • 8.07.2021 r.

    Ważniejsze szlaki na Baranią Górę 
    • Z Wisły Czarne czarnym szlakiem do schroniska i później czerwonym na szczyt Baraniej Góry: 3,5 h.
    • Z Wisły Czarne niebieskim szlakiem na Baranią Górę przez Dolinę Białej Wisełki: 3 h.
    • Z Przełęczy Salmopolskiej czerwonym szlakiem i następnie zielonym: 3h 10 min.

    Wpłaty przyjmujemy do 17 września 2021 r.

     

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
T: 506 194 984
j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl

Koordynator – Joanna Czerwik

Godziny urzędowania
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00