Skoczów

Skoczów

 • 14 września 2021 r.

 • W związku z obradami sesji sprawozdawczej XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w czwartek 9 września 2021 roku biura Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej oraz biura terenowych oddziałów naszego związku będą nieczynne.

 • 1 września 2021 r.

  W poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. w Skoczowie został odsłonięty pomnik NSZZ „Solidarność”. Uroczystość ta była częścią uroczystych obchodów 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

  Przypomnijmy, zorganizowane w Skoczowie obchody Sierpnia’80 były w tym roku głównymi podbeskidzkimi uroczystościami  41. rocznicy powstania „Solidarności”. Rozpoczęły się one od otwarcia okolicznościowej wystawy solidarnościowych pamiątek, przygotowanej przez Panią Haline Szotek w skoczowskim Domu Parafialnym. Później w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef Oleszko i gospodarz parafii ks. kan. Witold Grzomba odprawili Mszę św. w intencji Ojczyzny, „Solidarności” oraz wszystkich żyjących i zmarłych członków naszego związku. Wokół ołtarza stanęły poczty sztandarowe „Solidarności” Regionu Podbeskidzie oraz zakładów pracy Skoczowa, Bielska-Białej, Żywca i Czechowic-Dziedzic.W homilii ks. Jóżef Oleszko przypomniał znamienne słowa Świętego Jana Pawła II, wygłoszone w Skoczowie w dniu 22 maja 1995 roku: Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21). Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach w których żyjemy i w całej Ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne: troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście”. Przypominając te słowa kaznodzieja życzył związkowcom wrażliwości sumień, wytrwałości i skuteczności w przeciwdziałaniu złu, niesprawiedliwości i kłamstwu. 

  Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik NSZZ „Solidarność”. znajdujący się przy rondzie Ofiar Stanu Wojennego. Jego poświęcenia dokonał ks. prałat Józef Oleszki, a wiązanki kwiatów złożyli m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed i poseł Przemysław Drabek, trzej kolejni przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Henryk Kenig, Marcin Tyrna i Marek Bogusz, przedstawiciele władz Skoczowa i miejscowych organizacji „Solidarności”.

  Ostatnią częścią rocznicowych uroczystości było okolicznościowe spotkanie dawnych i obecnych działaczy „Solidarności” z Podbeskidzia, w tym głównie z oddziałów Skoczów i Cieszyn. Było to okazja do uhonorowania zasłużonych związkowców medalami 40-lecia „Solidarności”. Były też okolicznościowe wystąpienia burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko, przewodniczącego Marka Bogusza oraz Marcina Tyrny, który zabrał głos w imieniu związkowców uhonorowanych rocznicowymi medalami. Oficjalną część uroczystości zakończyło autorskie spotkanie z poetą z Istebnej Kazimierzem Józefem Węgrzynem.

   

 • W dniach 18 i 19 września br. odbędzie się 39 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Podbeskidzka „Solidarność” organizuje wspólny wyjazd związkowców na niedzielną Mszę świętą, będącą najważniejszym punktem tej pielgrzymki. (więcej…)

 • Serdecznie zapraszamy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z Regionu Podbeskidzie do udziału w głównych regionalnych obchodach 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, które w tym roku odbędą się w poniedziałek 30 sierpnia w Skoczowie. (więcej…)

 • 8.07.2021 r.

  Ważniejsze szlaki na Baranią Górę 
  • Z Wisły Czarne czarnym szlakiem do schroniska i później czerwonym na szczyt Baraniej Góry: 3,5 h.
  • Z Wisły Czarne niebieskim szlakiem na Baranią Górę przez Dolinę Białej Wisełki: 3 h.
  • Z Przełęczy Salmopolskiej czerwonym szlakiem i następnie zielonym: 3h 10 min.

  Wpłaty przyjmujemy do 17 września 2021 r.

   

 • Zapraszam przewodniczących (lub ich przedstawicieli) zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z terenu Oddziału Skoczów na zebranie w dniu 30 czerwca (środa) o godz. 12.00 w siedzibie NSZZ Solidarność Oddział Skoczów ul. Bielska 18. (więcej…)

 • Szanowni Państwo

  Planowane jest szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy.
  Termin – od 27 września 2021 r. do 1 października 2021 r.
  Będzie to szkolenie wyjazdowe. Miejsce podamy w późniejszym terminie.

  Czekamy na zgłoszenia!

  Sekretariat Zarządu Regionu Podbeskidzie
  NSZZ „Solidarność”
  tel. (33) 812 67 90
  e-mail: biuro.bbial@solidarnosc.org.pl

   

 • Szanowni Państwo

  Informujemy, że w piątek (4 czerwca 2021 r.) biura Zarządu Regionu w Bielsku-Białej oraz w Oddziałach będą nieczynne.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

43-430 Skoczów, ul. Bielska 18
T: 506 194 582
E: czeslawchrapek@gmail.com

czeslaw-chrapek

Koordynator – Czesław Chrapek

Godziny urzędowania
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

SPOTKANIA PROSIMY UZGADNIAĆ TELEFONICZNIE


Zapraszamy wszystkich przewodniczących organizacji związkowych NSZZ „S” lub osoby oddelegowane przez przewodniczącego do brania udziału w comiesięcznych spotkaniach, organizowanych w każdy pierwszy czwartek miesiącao godz. 16.00 w siedzibie Oddziału.