BHP

BHP

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

W dniu 28.04.2021 r. przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Pamiętamy o tym, choć tak jak w ubiegłym roku – nie będzie tradycyjnego podbeskidzkiego seminarium bhp. W tym dniu o godz. 10.00 w Regionie Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zostaną złożone kwiaty przez reprezentantów
Read more

Żądamy uznania prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy za prawo fundamentalne

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych oczekuje uznania konwencji MOP dotyczącej BHP za konwencję fundamentalną. Przypomnijmy, że obecnie zgodnie z Deklaracją dotyczącą fundamentalnych praw w pracy z 1998 r. mamy osiem konwencji fundamentalnych, które obowiązują niezależnie od ich ratyfikacji ze względu
Read more