Solidarność Podbeskidzie Zmarł Ryszard Fiut

Zmarł Ryszard Fiut

Zmarł Ryszard Fiut

Udostępnij na:

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w niedzielę 8 października 2023 roku zmarł nasz przyjaciel Ryszard Fiut, wieloletni szef „Solidarności” w bielskiej „Merilanie”. Miał 75 lat.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i solidarności w bólu.

W imieniu podbeskidzkiej „Solidarności” przewodniczący ZR Marek Bogusz

Ryszard Fiut urodził się 25 maja 1948 r. w Bielsku-Białej. Pracę w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Merilana” podjął w 1969 r. W 1980 r. zakładał tam „Solidarność”, pełniąc m.in.  funkcję  sekretarza Komisji Zakładowej i delegata na zjazd regionalny. Po wprowadzeniu stanu wojennego był kolporterem prasy podziemnej. Na początku 1989 r. aktywnie uczestniczył w reaktywacji „Solidarności” w swym zakładzie pracy, pełniąc kolejno funkcje sekretarza, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego (lata 1992-2005). Był też przewodniczącym Regionalnej i Krajowej Sekcji Przemysłu Lekkiego NSZZ „Solidarność”, a w latach 1991-1992 szefem Sekretariatu Przemysłu Lekkiego i członkiem Komisji Krajowej. Był również zaangażowany w program „Bielska Wełna”, mającym być ratunkiem dla upadającego przemysłu włókienniczego na Podbeskidziu, a także w tworzenie regionalnych struktur spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Z jego inicjatywy powstał przy podbeskidzkiej „Solidarności” fundusz „Solidarni w potrzebie”.

Za swą działalność w 2007 roku Ryszard Fiut został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Solidarności Podbeskidzia”, a w 2021 r. prezydent Andrzej Duda przyznał Mu Medal 100-Lecia Odzyskanej Niepodległości.

Udostępnij na: