Solidarność Podbeskidzie Zmarł Ludwik Czarnecki

Zmarł Ludwik Czarnecki

Zmarł Ludwik Czarnecki

Udostępnij na:

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 15 marca 2020 roku odszedł od nas w wieku 87 lat Ludwik Czarnecki, zasłużony działacz „Solidarności” w OBR SM „Bosmal” w Bielsku-Białej.

czarnecki czb Ludwik Czarnecki należał do „Solidarności” od samego początku, a więc od września 1980 roku, gdy był jednym ze współzałożycieli naszego związku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych „Bosmal”; w październiku 1980 roku został wybrany w skład Prezydium KZ jako osoba odpowiedzialna za informację i propagandę. W stanie wojennym był kolporterem wydawnictw podziemnych, wiernym uczestnikiem Mszy za Ojczyznę. W 1989 roku był jednym z inicjatorów wznowienia działalności „Solidarności” w OBR, wiceprzewodniczącym KZ oraz członkiem bielskiego Komitetu Obywatelskiego. Od 1991 roku przebywał na emeryturze, ale do końca życia był aktywnym członkiem „Solidarności”, żywo uczestniczącym w życiu związkowym, społecznym i politycznym miasta i kraju. W 2008 roku za swą postawę i działalność został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy współczucia i solidarności w bólu.

Udostępnij na: