Solidarność Podbeskidzie Wiele zmian podatkowych wychodzi naprzeciw wieloletnim postulatom „Solidarności”

Wiele zmian podatkowych wychodzi naprzeciw wieloletnim postulatom „Solidarności”

Wiele zmian podatkowych wychodzi naprzeciw wieloletnim postulatom „Solidarności”

Udostępnij na:

6 września 2021 r.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz pierwszego progu podatkowego do 120 tys. na której skorzystają pracownicy i emeryci z niskimi dochodami, wychodzą naprzeciw wieloletnim postulatom Związku, zapisanym w Uchwale Programowej Krajowego Zjazdu Delegatów. Mimo to Prezydium Komisji Krajowej zgłasza do rządowego projektu szereg istotnych uwag.

Obszerny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2021 r., wprowadzający zmiany aż w 22 ustawach ma bezpośredni wpływ na sytuację materialną polskich pracowników.

– Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia propozycję podniesienia kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tysięcy oraz progu podatkowego do 120 tysięcy, ponieważ realizuje wieloletnie postulaty Związku wyrażone w różnych stanowiskach i opiniach, a przede wszystkim w uchwale Programowej Związku – czytamy w opinii do rządowego projektu zmian podatkowych w ramach „Polskiego ładu”.

Mimo to zdaniem „Solidarności” niektóre propozycje zmian przedstawione w projekcie nie gwarantują stworzenia przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, w tym szczególnie zaproponowany sposób weryfikacji kwoty wolnej od podatku.

– Naszym zdaniem kwota ta powinna być powiązana w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej co pozwoliłoby na kształtowanie tej kwoty adekwatnie do wzrostu poziomu wynagrodzeń. Ponadto wskaźnik został nieprecyzyjnie określony: minimum egzystencji, który IPiSS wylicza oraz publikuje co kwartał jak również średniorocznie co roku. Należy doprecyzować, o którą wartość ma się opierać weryfikacja – podkreśla Prezydium KK.

Prezydium wskazuje też, że wprowadzenie kwoty wolnej od podatku połączonej jednocześnie z obowiązkiem płacenia składki zdrowotnej bez możliwości odliczenia jej od podatku dochodowego powoduje, że korzyść z jej wprowadzenia została w dużym stopniu ograniczona. Stąd postulat, aby ten obowiązek został rozłożony w czasie, na kilka lat. Dzięki temu byłaby możliwość przygotowania się zarówno obywatelom jak i samorządom do tej zmiany.

„Solidarność” pozytywnie ocenia możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł).

Obszerny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2021 r., wprowadzający zmiany aż w 22 ustawach ma bezpośredni wpływ na sytuację materialną polskich pracowników.

– Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia propozycję podniesienia kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tysięcy oraz progu podatkowego do 120 tysięcy, ponieważ realizuje wieloletnie postulaty Związku wyrażone w różnych stanowiskach i opiniach, a przede wszystkim w uchwale Programowej Związku – czytamy w opinii do rządowego projektu zmian podatkowych w ramach „Polskiego ładu”.

Mimo to zdaniem „Solidarności” niektóre propozycje zmian przedstawione w projekcie nie gwarantują stworzenia przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, w tym szczególnie zaproponowany sposób weryfikacji kwoty wolnej od podatku.

– Naszym zdaniem kwota ta powinna być powiązana w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej co pozwoliłoby na kształtowanie tej kwoty adekwatnie do wzrostu poziomu wynagrodzeń. Ponadto wskaźnik został nieprecyzyjnie określony: minimum egzystencji, który IPiSS wylicza oraz publikuje co kwartał jak również średniorocznie co roku. Należy doprecyzować, o którą wartość ma się opierać weryfikacja – podkreśla Prezydium KK.

Prezydium wskazuje też, że wprowadzenie kwoty wolnej od podatku połączonej jednocześnie z obowiązkiem płacenia składki zdrowotnej bez możliwości odliczenia jej od podatku dochodowego powoduje, że korzyść z jej wprowadzenia została w dużym stopniu ograniczona. Stąd postulat, aby ten obowiązek został rozłożony w czasie, na kilka lat. Dzięki temu byłaby możliwość przygotowania się zarówno obywatelom jak i samorządom do tej zmiany.

„Solidarność” pozytywnie ocenia możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł).

Podobnie wygląda sytuacja ZFRON. Podniesienie kwoty wolnej od podatku oznacza prawie całkowite zaniechanie obowiązku przekazywania zaliczek na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ponieważ znaczna część pracowników niepełnosprawnych, zatrudnionych w podmiotach tworzących ZFRON zarabia wynagrodzenie minimalne. Naszym zdaniem konieczne będzie zagwarantowanie adekwatnych rekompensat.

– Wskazujemy, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne jest zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, wprowadzenie mechanizmu ich corocznej waloryzacji oraz uwzględnienie w projekcie zwolnienia od podatku składki związkowej aby wyrównać sytuację prawną związków zawodowych z organizacjami pracodawców.

Szczegółowe uwagi można przeczytać w pełnym tekście opinii Prezydium KK >>>

ml

Autor: redakcja
Źródło: Fot. M. Lewandowski, www.tysol.pl
Data publikacji: 02.09.2021

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat