Solidarność Podbeskidzie Poradnik pracownika w dobie epidemii cz. 4. Co z terminem orzeczenia o niezdolności do pracy?

Poradnik pracownika w dobie epidemii cz. 4. Co z terminem orzeczenia o niezdolności do pracy?

Poradnik pracownika w dobie epidemii cz. 4. Co z terminem orzeczenia o niezdolności do pracy?

Udostępnij na:
31 marca 2020 roku weszła w życie “Tarcza antykryzysowa”, w której rząd przygotował szereg rozwiązań m.in. dla przedsiębiorców, ale też i dla pracowników. W tym trudnym czasie pojawia się wiele niejasności, wątpliwość i pytań, na które postaramy się odpowiedzieć.

pixabay.com
 
Pytanie: Upływa mi termin ważności orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, co w tej sytuacji?

Ekspert odpowiada: 

Przepisy wskazują, że z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:
1)  częściowej niezdolności do pracy,
2)  całkowitej niezdolności do pracy,
3)  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4)  niezdolności do samodzielnej egzystencji,
wydane na czas określony na podstawie odpowiednich przepisów, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Tomasz Oleksiewicz, radca prawny

Źródło: tysol.pl

Udostępnij na:

Author: Sekretariat