Konferencje

W ramach projektu „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym” zostaną zorganizowane 4 jednodniowe konferencje z następujących tematów:

 1. Dialog społeczny najlepszym sposobem na rozwiązywanie lokalnych problemów.
  a. Dialog społeczny – od praw cechowych do dyrektyw unijnych. Dialog na szczeblu europejskim
  b. Dialog społeczny – składnik kultury politycznej.
  c. Dialog społeczny w Polsce. Pozytywne i negatywne aspekty jego rozwoju.
  d. Dialog regionalny – wykorzystanie potencjału środowiska lokalnego (WKDS itp.) na przykładzie województwa podlaskiego.
 2. Szansa dla zatrudnienia – promocja dialogu społecznego w przedsiębiorstwie.
  a. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w kontekście utrzymania wzrostu zatrudnienia.
  b. Rola Rady Pracowników, związków zawodowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
  c. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
  d. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie.
 3. Elastyczne formy pracy w kontekście godzenia życia zawodowego i prywatnego.
  a. Flexicurity na przykładzie Polski i Europy.
  b. Narzędzia flexicurity w województwie podlaskim
  c. Elastyczne formy pracy w kontekście godzenia życia rodzinnego i zawodowego.
  d. Praktyczne wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia na przykładzie województwa podlaskiego.
 4. Ustawiczne kształcenie drogą do sukcesu.
  a. Model kształcenia w Polsce.
  b. Pracownik w obliczu dokonujących się zmian na rynku pracy.
  c. Ustawiczne kształcenie się sposobem na bezrobocie.
  d. Pracownik w dobie kryzysu w kontekście wzrastającej różnorodności stosunków zatrudnienia dla pracowników.

Uczestnicy konferencji będą mieli zapewnione materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch w czasie trwania konferencji.
Konferencje prowadzone będą przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe, specjalistów w danej dziedzinie

Harmonogram
Przewidywane terminy i miejsca poszczególnych konferencji:

LP Termin Temat Miejsce Program konferencji Relacja z konferencji
1. 18.04.2012r. Dialog społeczny najlepszym sposobem na rozwiązywanie lokalnych problemów. Podlaski Urząd Wojewódzki
Mickiewicza 3, Białystok
pobierz zobacz
2. 15.06.2012r. Szansa dla zatrudnienia – promocja dialogu społecznego w przedsiębiorstwie. Hotel Gołębiewski,
ul. Pałacowa 7
pobierz zobacz
3. 20.09.2012r. Elastyczne formy pracy w kontekście godzenia życia zawodowego i prywatnego. Hotel Gołębiewski,
ul. Pałacowa 7
pobierz zobacz
4. 12.11.2012r. Ustawiczne kształcenie drogą do sukcesu. Hotel Branicki,
Zamenhofa 25
Białystok
pobierz zobacz

Powyższe terminy i miejsca mogą ulec zmianie.

Uczestnicy

Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele i członkowie instytucji będących partnerami dialogu społecznego:
- przedstawiciele WKDS,
- organizacje pracodawców,
- organizacje pracowników,
- instytucje rynku pracy,
- instytucje otoczenia biznesu.

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę w procesie rekrutacji to:
- płeć (średnio po 20 kobiet i 20 mężczyzn na każdej konferencji, taka sama liczba mężczyzn i kobiet w ramach wszystkich 4 konferencji),
- kolejność zgłoszeń.

Przewidywana liczba uczestników:
- ok. 40 uczestników w ramach każdej konferencji,
- ok. 160 uczestników w ramach wszystkich konferencji

Rekrutacja
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji mogą zgłaszać swój udział telefonicznie lub bezpośrednio w Biurze projektu .

Region Podlaski NSZZ „Solidarność”
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel: 85/ 748 11 00, 85/ 742 15 80
fax: 85/ 748 11 01
e-mail: zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl

Trwa rekrutacja na konferencję - zobacz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego