Dnia 18 kwietnia br. w ramach Projektu „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Dialog społeczny najlepszym sposobem na rozwiązywanie lokalnych problemów”. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co było szczególnie widoczne w kontekście przybyłych gości, wśród których byli przedstawiciele m.in. regionalnych struktur związków zawodowych działających na Podlasiu, przedstawiciele organizacji pracodawców i środowisk biznesu, oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji samorządowych.

Pierwszym punktem konferencji było uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z okazji jubileuszu 10-lecia powołania Komisji. Zebrani goście podsumowali działania Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, wskazując przy tym na liczne sukcesy i osiągnięcia, jednocześnie wspominając o problemach napotykanych w swojej działalności. Przewodniczący WKDS – Wojewoda Podlaski Maciej Żywno podziękował wszystkim za wkład w pracę Komisji, jednocześnie wyróżniając Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józefa Mozolewskiego „Złotym Krzyżem Zasługi” za całokształt działalności i aktywne promowanie dialogu społecznego.W dalszej części konferencji, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski, wprowadził obecnych gości do tematyki sensu i społecznego wydźwięku dialogu społecznego, natomiast dr Ewa Rollnik – Sadowska zaprezentowała raport z badań społecznych na temat „Warunków prowadzenia dialogu społecznego w Województwie Podlaskim”.

W kolejnych referatach wygłoszonych przez dr Jana Mosińskiego „Dialog społeczny – od praw cechowych do dyrektyw unijnych” oraz „Dialog społeczny – składnik kultury politycznej”, podkreślono konieczność kształtowania pozytywnych wzorców i poprawy jakości kultury politycznej dialogu społecznego. Kolejny referat pn. „Dialog społeczny w Polsce. Pozytywne i negatywne aspekty jego rozwoju”, zaprezentował Pan Jacek Rybicki, który konkludując podkreślił, że należy dążyć by dialog społeczny miał przełożenie na rzeczywistość, i aby nie był dialogiem „głowy z murem”.

 W ostatnim referacie Pani Katarzyny Łotowskiej na temat „Dialog regionalny – wykorzystanie potencjału środowiska lokalnego na przykładzie województwa podlaskiego”, trafnie zdiagnozowano problemy napotykające dyskurs społeczny na szczeblu lokalnym, podsumowując to stwierdzeniem „Dialog to dyskusja, nie walka”.

Konferencję zakończył Przewodniczący Józef Mozolewski, który dziękując uczestnikom za przybycie zaprosił na kolejne konferencje organizowane w ramach Projektu „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym”, z których najbliższa odbędzie się 15 czerwca 2012 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego