Kontakt

Region Podlaski NSZZ „Solidarność”
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel: 85/ 748 11 00, 85/ 742 15 80
fax: 85/ 748 11 01
e-mail: zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego