Dnia 15 czerwca 2012 r. w ramach Projektu „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Szansa dla zatrudnienia – promocja dialogu społecznego w przedsiębiorstwie”. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jej uczestnikami byli przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie województwa podlaskiego, przedstawiciele organizacji pracodawców, instytucji otoczenia biznesu a także przedstawiciele lokalnych władz i instytucji samorządowych.

Na początku konferencji, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski, powitał wszystkich uczestników i prelegentów oraz wprowadził do tematyki spotkania.

Pierwszy referat, wygłoszony przez  prof. Stéphane Portet  dotyczył analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa w kontekście utrzymania wzrostu zatrudnienia. W trakcie swego wystąpienia prelegent starał się przekonać, że zwolnienie pracowników nie musi być jedynym sposobem na rozwiązanie problemów firmy.

W kolejnym referacie, prof. Stéphane Portet, omówił rolę rady pracowników, związków zawodowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Następnie, po krótkiej przerwie prowadził panel dyskusyjny oraz odpowiadał na pytania uczestników.

W trzecim referacie, dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu, Roswitha Gottbehüt, Sekretarz Generalny Europejskiego Centrum ds. Problemów Pracowniczych (EZA)  mówiła o istocie zjawiska jakim jest społeczna odpowiedzialność biznesu, która prowadzi do sukcesu przedsiębiorstwa dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowie kapitału społecznego.

Ostatni referat pn. „Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie” zaprezentowała dr Anna Zubalewicz,. Starała się w nim uświadomić, że zarządzanie wiekiem staje się koniecznością w związku z niekorzystnymi zmianami demograficznymi oraz starzejącym się społeczeństwem Polski i Europy.

Konferencję zakończył Przewodniczący Józef Mozolewski, który dziękując uczestnikom za przybycie zaprosił na kolejne konferencje organizowane w ramach Projektu „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego