• XVIII Kongres KS E i R

   

  W dniach 09 - 11 września 2020 roku w Spale odbył się XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

   

  Read more
 • Posiedzenie Rady KS E i R

  Kolejne obrady Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów - 20 luty 2019 rok.

  Read more
 • Posiedzenie Rady KS E i R
  Posiedzenie Rady KS E i R

  W dniach 25 - 26 września 2019 roku w Grotnikach koło Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

 

W dniach 9-11 września w Spale obradował XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. Obrady, przebiegały sprawnie i były bardzo owocne. 

 

Kongres zorganizowany był w ramach zadania „Nasza Solidarność II ” - projektu realizowanego przez Fundację Idee Społeczne FIDEES, którego partnerem jest Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. Projekt dofinansowany jest z środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Gości przywitał Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów Dariusz Kucharski, a obrady prowadził zastępca Przewodniczącego Rady - Stanisław Alot. Gościem Kongresu była Ewa Tomaszewska, b. posłanka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP. i Bogdan Osiński, członek Zarządu Regionu Łódzkiej „Solidarności”, członek Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”.

Podczas Kongresu odczytano listy skierowane do uczestników Kongresu z wyrazami głębokiego szacunku do działaczy lat 80. i życzenia owocnych obrad od minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg i przewodniczącej sejmowej komisji polityki senioralnej poseł Joanny Borowiak, które pomimo zaproszenia nie mogły przybyć do Spały. 

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Dariusz Kucharski informacją z o działalności KSEiR w okresie czerwiec 2018 – wrzesień 2020. Następnie odbyły się wybory uzupełniające po śmierci jednego z członka Rady.

   

Podniesienie świadczenia emerytalnego

Ewa Tomaszewska w swoim wystąpieniu przedstawiła projekt ustawy przyjętej przez Radę Ministrów, o podniesieniu świadczenia emerytalnego do 2400 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w okresie PRL.

Dzięki nowym przepisom każda osoba mająca ww. status, której świadczenie emerytalne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego.

Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. Ponadto, osobom tym przysługiwać będzie ulga na przejazdy w komunikacji środkami publicznego transportu zbiorowego. 

 

Wypracowane dokumenty

Kongres wystosował m.in. Apel o ogłoszeniu roku 2021 Rokiem Solidarności. Podkreślono w nim, że w roku 2020 obchodzimy 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.(cytat) „To historyczne wydarzenie, które zmieniło Europę i świat, powinno być odpowiednio uhonorowane i upamiętnione.(…) Delegaci XVIII Sesji Kongresu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność apelują do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o wystąpienie do Marszałka Sejmu RP o ogłoszenie roku 2021 Rokiem Solidarności”.

Ponadto podczas obrad przyjęto Stanowiska w sprawie: 

- ideologii LGBT w życiu publicznym, w którym członkowie KSEiR kategorycznie sprzeciwiają się wszelkim aktom narzucania ideologii „LGBT” oraz profanowania symboli państwowych i religijnych przez jej zwolenników. (Stanowisko nr 1)

- podwyższenia zasiłku pogrzebowego. XVIII Kongres KSEiR oczekuje, że wysokość zasiłku pogrzebowego zostanie powiązana z płacą średnią lub minimalną, co spowoduje waloryzowanie  tego zasiłku. (Stanowisko nr 2)

- w sprawie utworzenia tzw. wdowich rent. Kongres KSEiR zwraca się do Rządu RP o utworzenie tzw. wdowich rent dla osób, którzy po śmierci współmałżonka odczuwają drastycznie pogorszenie poziomu życia, bo zamiast dwóch świadczeń pozostaje tylko jedno, natomiast koszty stałe, w tym utrzymanie mieszkania pozostają te same. W Stanowisku czytamy:  „…Należy zatem rozważyć, wzorem m. in. Niemiec, Włoch, Holandii, Czech, Litwy, wprowadzenie tzw. wdowich rent, tj. świadczenia dodatkowego, które uzupełni dochody wdowy lub wdowca pomniejszone znacząco przez zgon współmałżonka. W przywołanych państwach europejskich praktykowane jest stopniowe dochodzenie do założonej wysokości świadczenia”. (Stanowisko nr 3)

- w sprawie ulg komunikacyjnych dla emerytów i rencistów, w którym Kongres KSEiR NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu RP o zwiększenie ulgi komunikacyjnej i o zwiększenie liczby ulgowych przejazdów w ciągu roku. (Stanowisko nr 4).

Pełny tekst Stanowisk na stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/kseir/

Drugi dzień obrad rozpoczęto od spotkania modlitewnego w zabytkowym drewnianym kościółku pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, który powstał w 1924 roku z inicjatywy Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Po zamachu majowym w 1926 roku częstym gościem w Spale był prezydent Ignacy Mościcki, który upodobał sobie Spałę - stała się jego ukochanym miejscem, nazywano ją „drugim Belwederem”.

 

Smakuj, Baw się, Dbaj o zdrowie

W ostatnim dniu obrad przedstawiciele Spółki DOMS powołanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”: Prezes Krzysztof  Nowicki i menadżer Marcin Szkodziński przybliżyli zebranym ośrodki wypoczynkowe ww. Spółki. DOMS to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, która zarządza siedmioma ośrodkami położonymi w Jarnołtówku, Spale, Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej. z ponad 650 miejscami noclegowymi. DOMS oferuje możliwość pobytu wypoczynkowego, organizacji turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń, imprez okolicznościowych, a także zorganizowanych pobytów dla dzieci i młodzieży. Szeroka oferta spółki obejmuje gastronomię, strefy odnowy biologicznej, strefy relaksu w tym sauny i baseny, zewnętrzne tereny rekreacyjne. 

 

UWAGA, członkowie NSZZ „Solidarność” zarówno podczas pobytów indywidualnych, jak i grupowych w ww. ośrodkach, korzystają ze specjalnych zniżek. Szczegóły na stronie internetowej:  www.doms.com.pl/ i na www.solidarnosc.org.pl

 

 

RELACJA Z KONGRESU Anna Kolińska - Regionalny Informator Związkowy