• XVIII Kongres KS E i R

   

  W dniach 09 - 11 września 2020 roku w Spale odbył się XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

   

  Read more
 • Posiedzenie Rady KS E i R

  Kolejne obrady Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów - 20 luty 2019 rok.

  Read more
 • Posiedzenie Rady KS E i R
  Posiedzenie Rady KS E i R

  W dniach 25 - 26 września 2019 roku w Grotnikach koło Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

W dniach 9-11 września w Spale obradował XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. Przyjęto następujące dokumenty:

Uchwała nr 1

XVIII Sesji Kongresu KS EiR NSZZ „Solidarność”

w sprawie: reasumpcji Uchwały Nr 3 XVII Sesji Kongresu KS EiR NSZZ „Solidarność” z dn. 28  września  2016 r.

Ze względu na zmiany sytuacji finansowej i kadrowej Sekretariatu, Kongres postanawia odstąpić od powołania i prowadzenia Fundacji „Solidarność Emerytów i Rencistów”. Delegaci uznają, że dotychczasowe doświadczenia Rady Sekretariatu w programowaniu i realizacji projektów we współpracy z zewnętrznym partnerem całkowicie zaspokaja potrzeby Sekretariatu w tym zakresie. Dlatego nie jest celowe ponoszenie przez sekretariat ciężarów finansowych i organizacyjnych wynikających z funkcjonowania własnej organizacji pozarządowej. Wobec tego traci moc Uchwała Nr 3 XVII Sesji Kongresu KS EiR
NSZZ „Solidarność” z dn. 28  września  2016 r.

Spała, dnia 9 września 2020

 

Za XVIII Kongres

Przewodniczący Prezydium Kongresu

Stanisław Alot

 

 

Stanowisko nr 1

XVIII Sesji Kongresu KS EiR NSZZ „Solidarność”

w sprawie: ideologii LGBT w życiu publicznym

 

Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” kategorycznie sprzeciwia się wszelkim aktom narzucania ideologii „LGBT” oraz profanowania symboli państwowych i religijnych przez jej zwolenników. Sprzeciwiamy się nienawiści,  agresji oraz przemocy w przestrzeni publicznej, które nie mieszczą się w normach życia publicznego i standardach demokracji,  o które, jako członkowie „Solidarności”, walczyliśmy z wcześniejszą ideologią lewicową.

Wyrażamy swoją głęboką dezaprobatę wobec prowadzonych przez lewicowo - liberalne środowiska polityczne i społeczne promocji ideologii opartej o afirmację seksu jako najwyższej wartości w życiu człowieka, aborcji i eutanazji jako praw reprodukcyjnych, i w imię wolności rzekomo  przez kogoś ograniczanej -   stojących w jawnej sprzeczności z dziedzictwem kulturowym i wielowiekowymi tradycjami prawa rzymskiego i chrześcijaństwa Polski,  Europy i świata.

Nie zgadzamy się, aby w oparciu o  „polityczną poprawność” działacze wywodzący się ze środowisk „LGBT” żądali prawa do kształtowania podstaw programowych w edukacji naszych wnuków według ich ideologii, czyli ingerowali, a wkrótce może wręcz pozbawili  rodziców praw do wychowywania dzieci,  zgodnie z wyznawanymi przez rodziców wartościami.

Kierując się zasadą tolerancji, która zawsze była cechą Polaków i Polski na przestrzeni wieków, stwierdzamy, że „tolerancja” propagowana przez środowiska „LGBT” oznacza nienawiść i brak szacunku dla wszystkich inaczej myślących, a zwłaszcza ludzi wyznających wartości chrześcijańskie i patriotyczne.

Szerzenie treści jednoznacznie anarchistycznych, dzielenie Polaków na „postępowych” i „ciemnych” oraz wrogość wobec wartości chrześcijańskich, prowadzi nieuchronnie do unicestwiania wartości humanistycznych i patriotycznych, o które walczyli nasi przodkowie. 

Zwracamy się z apelem do sprawujących władzę o podjęcie wszelkich działań w zwalczaniu przestępstw wynikających z nienawiści do Boga, do ludzi wierzących, do tradycyjnych wartości Rzeczypospolitej. Ideolodzy i bojówkarze świadomie sprawiający ból ludziom wierzącym, bezczeszczący symbole państwowe i religijne muszą stawać przed obliczem sprawiedliwości, bo  wszyscy obywatele są równi wobec prawa i muszą odpowiadać za swoje czyny. To ideologia totalitarna, anarchistyczna, niszcząca naród i społeczeństwo, i jako taka – podobnie jak lewicowe totalitaryzmy nazizmu i komunizmu - nie mogą być w Polsce bezkarne.

Pragniemy, jako długoletni członkowie NSZZ „Solidarność”, aby każdy obywatel naszej Ojczyzny mógł uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i zawodowym, zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami, które nie są narzucane większości przez mniejszość.

Spała, dnia 9 września 2020

Za XVIII Kongres

Przewodniczący Prezydium Kongresu

Stanisław Alot

 

 

Stanowisko nr 2

XVIII Sesji Kongresu KS EiR NSZZ „Solidarność”

w sprawie: zasiłku pogrzebowego

 

XVIII Kongres KSEiR oczekuje, że wysokość zasiłku pogrzebowego zostanie powiązana z płacą średnią lub minimalną,  tak jak było przed arbitralnym narzuceniem kwoty czterech tys. złotych przez rząd koalicji PO-PSL. Spowoduje to waloryzowanie  tego zasiłku.

Spała, dnia 9 września 2020

 

Za XVIII Kongres

Przewodniczący Prezydium Kongresu

Stanisław Alot

 

 

Stanowisko nr 3

XVIII Sesji Kongresu KS EiR NSZZ „Solidarność”

w sprawie utworzenia tzw. wdowich rent

XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu RP o utworzenie tzw. wdowich rent.

Uważamy, że ze wzrostu gospodarczego w zbyt małym stopniu korzystają seniorzy, którzy przez lata swej aktywności zawodowej budowali kapitał polskiego państwa. Niepokoi nas zwłaszcza sytuacja seniorów owdowiałych, którzy po śmierci współmałżonka odczuwają drastycznie pogorszenie poziomu życia. Obecnie po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec mają wybór: albo ZUS nadal wypłaca emeryturę, albo tzw. rentę rodzinną, tj. 85 % świadczenia zmarłego współmałżonka, jeśli jego świadczenie było wyższe. Jednak zamiast dwóch świadczeń pozostaje tylko jedno, natomiast koszty stałe, w tym utrzymanie mieszkania pozostają te same.

Badania demograficzne wykazują, że wśród osób powyżej 80 roku życia około 60 % prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, a prognozy wykazują, że liczba takich osób będzie szybko wzrastać.

Należy zatem rozważyć, wzorem m. in. Niemiec, Włoch, Holandii, Czech, Litwy, wprowadzenie tzw. wdowich rent, tj. świadczenia dodatkowego, które uzupełni dochody wdowy lub wdowca pomniejszone znacząco przez zgon współmałżonka. W przywołanych państwach europejskich praktykowane jest stopniowe dochodzenie do założonej wysokości świadczenia.

Spała, dnia 9 września 2020

 

 Za XVIII Kongres

Przewodniczący Prezydium Kongresu

Stanisław Alot

 

 

Stanowisko nr 4

XVIII Sesji Kongresu KS EiR NSZZ „Solidarność”

w sprawie ulg komunikacyjnych dla emerytów i rencistów

 

XVIII Kongres KS EiR NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu RP o zwiększenie ulgi komunikacyjnej (zamiast obowiązującej obecnie 37%) i o zwiększenie liczby ulgowych przejazdów w ciągu roku. 

Spała, dnia 9 września 2020

 

Za XVIII Kongres

Przewodniczący Prezydium Kongresu

Stanisław Alot

 

 

Apel

XVIII Sesji Kongresu KS EiR NSZZ „Solidarność”

w sprawie o ogłoszenia roku 2021 Rokiem Solidarności.

W roku 2020 obchodzimy 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych jednoznaczną z powstaniem NSZZ Solidarność. Jest to data przełomowa w walce naszego Narodu o wolność i suwerenność zakończonej sukcesem, który spowodował zmiany polityczne w wielu krajach Europy.

To historyczne wydarzenie, które zmieniło Europę i świat, powinno być odpowiednio uhonorowane i upamiętnione.

We wrześniu 1981 roku odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Delegaci XVIII Sesji Kongresu Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność apelują do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o wystąpienie do Marszałka Sejmu RP o ogłoszenie roku 2021 Rokiem Solidarności.

Spała, 10 września 2020 r.

Za XVIII Kongres

Przewodniczący Prezydium Kongresu

Stanisław Alot