• XVIII Kongres KS E i R

   

  W dniach 09 - 11 września 2020 roku w Spale odbył się XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

   

  Read more
 • Posiedzenie Rady KS E i R

  Kolejne obrady Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów - 20 luty 2019 rok.

  Read more
 • Posiedzenie Rady KS E i R
  Posiedzenie Rady KS E i R

  W dniach 25 - 26 września 2019 roku w Grotnikach koło Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

 

Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej

 

David Sassoli

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 

Z zadowoleniem przyjmujemy decyzje o środkach nadzwyczajnych podjęte niedawno przez Komisje Europejską. Przyznanie środków ekonomicznych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w walce z Covid-19 i wspierania przedsiębiorstw, ochrona pracowników przed bezrobociem i utratą dochodów w tym okresie są wyraźnie potrzebne.

Związki zawodowe wywierają teraz presje na ich rządy, aby niezwłocznie zastosowały takie środki nadzwyczajne. Jednak pilnie potrzebne są bardziej szczegółowe i ukierunkowane środki zdrowotne i ekonomiczne, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa oraz lepiej zarządzać zdrowiem, gospodarką i skutkami tej bezprecedensowej pandemii  w zatrudnieniu

Covid-19 zaraża tysiące ludzi w całej Europie i na całym świecie. Jednak tymi. którzy płacą najwyższą cenę, często swojego życia, są obywatele w wieku powyżej 70 lat, gdyż są bardziej podatni na zarażenie ii śmierć w wyniku zarażenia tym wirusem. Jeszcze bardziej narażone są osoby w wieku powyżej 80 lat, które są już dotknięte innymi chorobami. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i doceniamy wielkie zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego, którzy są na pierwszej linii, aby leczyć i ratować życie. Jednak na tym etapie uważamy, że konieczna jest interwencja rządów poszczególnych krajów, aby osoby starsze, zwłaszcza niepełnosprawne, znajdujące się w trudnych warunkach i osoby żyjące samotnie  otrzymały szczególną  pomoc i ukierunkowaną opiekę zdrowotną. W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę na specyficzne okoliczności osób starszych przebywających w domach spokojnej starości i zakładach opieki długoterminowej.  W wielu krajach europejskich sytuacja staje się dramatyczna  z powodu wielu ognisk wirusa w takich obiektach i w których personel często nie jest odpowiednio chroniony. Ponadto potrzebna jest pomoc społeczna, aby osoby starsze nie czuły się bardziej samotne, dyskryminowane i porzucane z powodu ograniczonej  mobilności i relacji społecznych.

Mamy nadzieję, że solidarność między krajami europejskimi i między pokoleniami zostanie wzmocniona, ponieważ tylko stojąc razem możemy pokonać koronawirusa. Liczymy na Twoją interwencję w obronie zdrowia obywateli całej Europy, a w szczególności osób starszych, które są najbardziej narażone. To one są pokoleniem, które przyczyniło się do budowy Unii Europejskiej , a teraz płacą zbyt wysoką cenę.

Bruksela, 15 kwietnia 2020

Z poważaniem,

Luca Visentini

Sekretarz Generalny EKZZ

 

Agostino Siciliano

Sekretarz Generalny FERPA