• XVIII Kongres KS E i R

   

  W dniach 09 - 11 września 2020 roku w Spale odbył się XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

   

  Read more
 • Posiedzenie Rady KS E i R

  Kolejne obrady Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów - 20 luty 2019 rok.

  Read more
 • Posiedzenie Rady KS E i R
  Posiedzenie Rady KS E i R

  W dniach 25 - 26 września 2019 roku w Grotnikach koło Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

Drodzy koledzy,

Komisja Europejska przedstawiła środki nadzwyczajne, które zostaną zatwierdzone przez Eurogrupę i ECOFIN w dniach 16 i 17 marca, które przeznaczą zasoby gospodarcze na walkę z Covid-19 w celu zagwarantowania funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej oraz w celu wspierania członków Państwa, aby mogły wspierać firmy i chronić pracowników przed bezrobociem i utratą dochodów, co mogłoby mieć trwałe skutki.

 

Sekretarz generalny ETUC Luca Visentini w liście z 13 marca wezwał wszystkich przywódców europejskich związków zawodowych do wywarcia nacisku na ich rządy, aby niezwłocznie przyjęły środki nadzwyczajne zaproponowane przez Komisję Europejską. Komitet Wykonawczy ETUC, zebrany w Brukseli w dniach 9 i 10 marca, w deklaracji w sprawie epidemii, podkreślił już potrzebę podjęcia odpowiednich środków w celu powstrzymania i powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa oraz lepszego zarządzania skutkami dla zdrowia, gospodarki i zatrudnienia tej bezprecedensowej trudnej sytuacji.

Jeśli chodzi o FERPA bardziej bezpośrednio, Covid-19, jak wiadomo, zaraża głównie osoby starsze i osoby z poważnymi chorobami. Do tej pory we Włoszech najbardziej dotknięci, zarówno pod względem pozytywności, jak i liczby zgonów, są osoby powyżej 70. roku życia, ze szczytem dla osiemdziesięciolatków, którzy cierpią na wiele schorzeń. Konieczne jest zatem wywarcie presji na rządy naszych krajów, aby osoby starsze, zwłaszcza niepełnosprawne, żyjące w niestabilnych warunkach i żyjące samotnie, otrzymywały odpowiednią opiekę zdrowotną i społeczną, aby nie czuły się same, dyskryminowane i porzucone, ze względu na środki ograniczające mobilność i stosunki społeczne ustalone przez rządy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego zakaźnego wirusa.

We Włoszech sytuacja jest dramatyczna i stoją w obliczu drastycznych środków oraz silnego odwołania się do poczucia odpowiedzialności obywateli. Niestety wirus rozprzestrzenia się również na inne kraje europejskie i mam nadzieję, że będziemy mogli dzielić się doświadczeniami z tego, co już zrobiono w innych krajach, doświadczeniami medycznymi i farmakologicznymi, protokołami diagnostycznymi dotyczącymi zapobiegania, aby od samego początku uniknąć zarażenia. i ratować życie.

Drodzy koledzy z FERPA, wasze obawy są również moje, ale jestem przekonany, że wraz z naszą determinacją uda nam się umocnić solidarność w Europie bez podnoszenia granic, aby jak najszybciej pokonać tę straszną pandemię, aby obronić zdrowie wszyscy obywatele Europy, w szczególności osoby starsze, które są najbardziej narażone.

Moje najbardziej braterskie pozdrowienia.

Agostino SICILIANO

Sekretarz Generalny