Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

 
Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na XXXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się  21 września 2014 r.

             

Koszt wyjazdu to 25 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać do 8 września  na konto Regionu nr 13 1090 2066 0000 0005 4200 0448 z dopiskiem darowizna na pielgrzymkę.

Zgłoszenia uczestników pielgrzymki przyjmowane są w sekretariacie Zarządu Regionu w godzinach od 8 – 16 lub drogą mailową (legnica@solidarnosc.org.pl)  najpóźniej do 8 września br. W zgłoszeniu należy podać imię nazwisko, zakład pracy,  numer pesel, numer telefonu oraz miejscowość, w której dana osoba będzie wsiadać do autokaru.

 

               

 

Szczegółowy program uroczystości oraz godziny odjazdu autobusu zostaną podane w terminie późniejszym. 

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 


 
Wojciech Obremski
 
Tel: 604589910