Matryce Solidarności z lat 80-tych 

 

Dzisiaj otrzymaliśmy kilkaset matryc z okresu Solidarności (lipiec – grudzień 1981). Są to matryce gazet: Solidarność Zagłębia Miedziowego, NSZZ „Solidarność na bieżąco, Z dnia na dzień, a także druków, apeli i komunikatów. 

Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za ten cenny dla nas dar.