Chusty dla wszystkich pielgrzymów

 
350 pielgrzymów z Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, którzy udają się na Jasną Górę otrzymają okolicznościowe chusty z wizerunkiem błogosławionego księdza Jerzego.