Zbliża się Krajowy Zjazd Delegatów

 

22 listopada w Kielcach rozpocznie się 26 Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. To pierwsze KZD od wyborów nowych władz Związku. Region Zagłębie Miedziowe reprezentować będzie 8 delegatów: Ewa Kosiorowska, Bogdan Orłowski, Jerzy Morawski, Józef Czyczerski, Bogdan Kieleczawa, Jacek Dziuba i Dariusz Dąbrowski.


Podsumowanie dwóch lat kadencji, będzie jednym z głównych punktów 26 Zjazdu. Delegaci uzupełnią również skład Komisji Krajowej z powodu wakatów, jakie powstały w tym czasie. Jedną z planowanych uchwał jest nadanie tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” m.in. dla ś. p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Będzie to pierwszy Krajowy Zjazd po wyborach nowych władz Związku. Od Zjazdu we Wrocławiu w 2010 r. funkcję przewodniczącego „Solidarności” pełni Piotr Duda. Swoją informację o pracy Komisji Krajowej szef Związku przedstawi podczas pierwszego dnia obrad, 22 listopada.

„Bieżąca kadencja przypada na lata sprawowania władzy przez rząd zdecydowanie antypracowniczy i antyobywatelski. To okres głębokiego kryzysu dialogu społecznego, ostentacyjnego lekceważenia opinii społecznej oraz zaostrzenia antyzwiązkowych działań pracodawców” – czytamy w sprawozdaniu wydrukowanym na Zjazd.

– Nasze dwie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze zyskały wsparcie milionów Polaków. Przed Trybunałem Konstytucyjnym skutecznie obroniliśmy prawo pracowników do dnia wolnego od pracy. Nasze wspólne działania przynoszą efekty w postaci coraz wyższego poziomu zaufania społecznego – mówi przewodniczący Piotr Duda.

Od początku nowej kadencji odbyło się 15 posiedzeń Komisji Krajowej, przyjęto 51 uchwał, 35 stanowisk i apeli. Siedmioosobowe prezydium podczas 62 spotkań przyjęło 446 decyzji i stanowisk w tym 149 opinii dotyczących ustaw i rozporządzeń.

Jedną z pierwszych decyzji podjętej w nowej kadencji była obywatelska inicjatywa w sprawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 50 proc. przeciętnej płacy. Projekt, pod którym podpisało się kilkaset tysięcy osób trafił do parlamentu. Wielkiego zaangażowania członków i struktur Związku wymagała inicjatywna „Solidarności” dotycząca referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Podpisy pod wnioskiem do parlamentu złożyło ponad 2 mln Polaków.

Zgodnie z przyjętą dwa lata temu uchwałą programową „Solidarność” podjęła również działania na rzecz stabilnego zatrudnienia. Trwająca obecnie kampania „Stop umowom śmieciowym” ma na celu zwrócenie uwagi na skalę i konsekwencje tego problemu szczególnie dla młodych pracowników. Związek przygotował również i przedstawił rządowi projekt ustawy, który przewiduje objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło. Stabilizację zatrudnienia przewiduje również projekt ustawy o pracy tymczasowej autorstwa „Solidarności”. Zarówno ten jak i poprzedni projekt został wręczony premierowi Tuskowi.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów, przewodniczący zarządów regionów i sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Liczba miejsc przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Obecnie KZD liczy 324 delegatów.

Delegaci będą obradować w nowoczesnym Centrum Kongresowym Targów Kielce. Organizatorem Zjazdu w tym roku jest Komisja Krajowa i Region Świętokrzyski.
 

Ramowy program obrad XXVI sesji Krajowego Zjazdu Delegatów Kielce, 21-23 listopada 2012 r.

21 listopada 2012 r.

17.00 – Obrady Komisji Krajowej (KK przyjmie skargę do TK w spawie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach publicznych)
19.00 – Zakończenie obrad Komisji Krajowej

22 listopada 2012 r.

9.00 - Msza Św. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
10.15 – Złożenie wieńca pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki
11.00 - Rejestracja uczestników XXVI KZD
11.30 - Rozpoczęcie obrad XXVI KZD NSZZ „Solidarność” (w tej części przede wszystkim wystąpienie Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz, wystąpienie przewodniczącego NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy)
13. 30 – przerwa
14.30 – Kontynuacja obrad (ta część będzie poświęcona przede wszystkim sprawom wewnętrznym związku, czyli wyborom uzupełniającym do Komisji Krajowej oraz zmianom w stautcie)
19.00 – zakończenie pierwszego dnia obrad
21.00 – Część artystyczna w Kieleckim Centrum Kultury

23 listopada 2012 r.

9.00 – Obrady XXVI KZD (dyskusja plenarna na temat polityki przemysłowej i polityki społecznej z udziałem prof. Ryszarda Bugaja oraz prof. Stephane Portet oraz ekspertów KK)
14.00 – przerwa
15.00 – Kontynuacja Obrad (równolegle w Centrum Prasowym odbędzie się gala Liderów Dialogu w branży handlowej i ochrony)
17.00 – Zakończenie XXVI KZD